Tidigare deponi ska kontrolleras

Hässleholm Nu har ett kontrollprogram tagits fram för den tidigare avfallsdeponin i Vittsjö.
Under kommande år ska bland annat förekomsten av bekämpningsmedel och doppningsmedel kontrolleras.

Det är Hässleholms Miljö AB som på uppdrag av tekniska förvaltningen tagit fram ett kontrollprogran för Vittsjödepånin, Vittsjö 2:26.

Deponin är belägen cirka 500 meter söder om Vittsjö tätort. Här har tidigare funnits ett sågverk.
I dag är det området ängs- och skogsmark omgiven av myrmark. under detta år planeras för en skyddstäckning av delar av deponin.
Nu föreslår Hässleholms Miljö AB att provtagningar av ytvatten tas två gånger om året vid tre olika punkter.

Det som ska kontrolleras är förekomsten av bekämpningsmedlet hormoslyr och doppningsmedel i form av klorfenoler, i både grund i och ytvatten.
Eftersom deponin är belägen i en myr bör grundvattenytan ligga i nivå med markytan.
Det menar Hässleholms Miljö AB och anser att man därför inte behöver installera några grundvattenrör.
Miljönämnden, som är den som från början beslutat om ett kontrollprogram, menar att kontrollprogrammet ligger på en minimumnivå.
Att man inte installerar rör för kontroll av grundvattnet accepterar miljönämnden för tillfället.
Men anser att man borde kunna göra provtagningar i dricksvattenbrunnar på grannfastigheten, om dessa finns kvar.

Dricksvattenbrunnar på denna fastighet förklarades otjänliga i samband med en dikning inom soptippsområdet 1974, och i början på 80-talet kopplades fastigheten på det allmänna dricksvattnet.

Dagens fråga

Åt du semla under fettisdagen?

Loading ... Loading ...