Formen var på onsdagseftermiddagen klar för att börja fyllas i precis lagom takt. FOTO: Joakim Stierna
Den gamla bron för E22:an är för låg enligt modern standard. Den nya bron blir både högre och bredare.
Skånetrafiken

Nu stängs E22 av i två veckor

LUND Den nya bron över E22 genom Lund sätts på plats med start torsdag. Då stängs vägen av helt till 19 april.

På knappa 14 dagar ska en bro rivas och en annan baxas på plats. Under tiden är E22 helt avstängd. Den nya dubbelt så breda bron ska ge rymma spårvägen men för att arbetet ska kunna genomföras stänger Trafikverket av E22 mellan trafikplats Gastelyckan och Lund Norra. Från torsdag 5 april klockan 20.00 och två veckor framåt kommer den gamla bron rivas och den nya dubbelt så breda överfarten skjutas på plats över vägen.

Under tiden gäller ett antal omvägar för trafikanter och pendlare.

– Vi har följt förslagen från Trafikverket för att störningarna ska bli så små som m

öjligt och så att trafikströmmarna kan spridas, säger kommunens projektledare Pernilla von Strokirch.

Under avstängningen förlängs tågen från Lund C och busslinjer 1 och 169 leds om

öster om E22.

Medan trafikanter och pendlare tar omvägar kommer den gamla bron att rivas och trafikverket varnar för buller. Arbetet pågår dygnet runt.

– Det är planerat timme för timme och in i minsta detalj, säger Pernilla von Strokirch, kommunens projektchef för spårvägen.

Om den detaljerade planen går i lås väntas E22 öppnas igen 19 april, därefter fortsätter arbetet på Sölvegatan. Fjärrvärme, fjärrkyla, vattten och gasledningar samt kabelrör ska läggas innan gatan byggs upp igen med nya spår, bilkörbanor, gång- och cykelvägar.

Bron planeras att öppna 21 maj.

NÄR? 5 april 20.00 till 19 april.

VAR? E22 mellan trafikplats Gastelyckan (21) och Lund norra (22).

HUR? Fullständig avstängning av vägen i två veckor. Visst buller från arbetet och lastbilar med schaktmassor i området.

TÅG: Utökade tåg till och från Lund C.

BUSS: Linje 1 och 169 leds om öster om E22 via Solbjersvägen, Utmarksvägen, Sandbyvägen, Sydöstra vägen, Trafikplats Råby och omvänt. Turer kan ta längre än ordinarie färdväg.

Läs merwww.skanetrafiken.se/e22

Läs mer: