Miljöchefen oroas av den luddiga bakteriens utbredning i Finjasjön, som tycks må allt sämre. Bilden är ett montage. Foto: Eva sandström/jörgen johansson
Sven-Inge Svensson 60 år. Foto: Eva Sandström.

Svampen hotar Finjasjön

HÄSSLEHOLM Tjockt orange ludd massförökar sig i Finjasjöns vatten. För andra året i rad har nu smutsvattensvamp konstaterats och Hässleholms miljöchef är mycket bekymrad.

– Jag hade hoppats att det vi såg ifjol bara var något vi såg en gång. Att det är tillbaka i år igen är allvarligt, säger Sven-Inge Svensson.
Smutsvattensvamp – som namnet till trots är en bakterie – trivs i kraftigt förorenat vatten. Den lever där det finns gott om kväve och organiskt material och är en stark överlevare i syrefria miljöer.

Enligt Sven-Inge Svensson finns det flera tänkbara källor till att smutsvattensvampen trivs så bra i sjön och dess närområde:
q Reningsverkets utsläpp av avloppsvatten i sjön via Maglekärrsbäcken. Ifjol släpptes efter rening 41 000 kilo kväve och 647 kg fosfor ut i sjön härifrån. Hässleholms Vatten ska nu yttra sig om sitt eventuella ansvar för smutsvattensvampen.
q Läckage från den gamla deponin alldeles norr om Maglekärrsbäcken. Den gamla tippen var igång mellan 1940 och 1957. Hit har enligt uppgift bland annat körts snömassor, slam från rensade kloaker – och fenol. Ingen vill dock ta ansvar (se separat artikel).
q Kvävetillförseln från kringliggande åkrar, bland annat på Hovdala – där miljönämnden hellre vill se en våtmark men bromsats av markägaren Hibab och tekniska nämnden.

Helt säkert vet man dock inte varför den ovälkomna smutsvattensvampen tycks trivas så bra här – och varför algblomningarna samtidigt blir allt värre.
Därför menar miljöchefen att det, parallellt med åtgärder, behöver tas ett större grepp än vad Hässleholms kommun ensamt klarar av. Förra året försökte Regito, som regelbundet tar prover i sjön och sammanställer den så kallade Finjasjörapporten, intressera Havs- och vattenmyndigheten för att forska i smutsvattensvampen i sjön.
De fick dock inget svar.
Istället skickade myndigheten analysföretagets begäran vidare till länsstyrelsen i Skåne som i sin tur skickade den tillbaka till Hässleholms kommun.

Nu vill miljöchefen tillsammans med Regito göra ett nytt försök.
– Smutsvattensvampen är ett nytt fenomen som kräver någon form av forskningsprojekt, för att vi ska kunna se vad det är som gör att den växer till i vissa sjöar, menar han.
Sven-Inge Svensson kan tänka sig att kommunens miljökontor står för en viss del av de personalmässiga resurserna.
– Förekomsten av smutsvattensvamp är väldigt bekymmersam, säger han och förklarar att den först syns som en gul-orange färgning av vattnet men sedan faller till botten och blir vitgrå.
– Där täcker den bottnen så att vegetationen inte kan komma upp. Bottenvegetationen är viktig eftersom den binder bottnarna så att vi inte får någon upprörning av sediment. Dessutom blir den en lekmiljö för småfisk.

Vid sidan av smutsvattensvamp har en privatperson hittat döda fåglar vid Finjasjön: ett par måsar och en häger.
– Det är enstaka fåglar och det känner jag inte att vi kan dra för stora växlar på, säger dock Sven-Inge Svensson.

Han berättar att den så kallade Finjasjögruppen, med representanter från såväl miljökontoret som tekniska förvaltningen, Hässleholms vatten och fiskevårdsföreningen, ska mötas nästa måndag.
– Då kommer vi att gå igenom den aktuella sjöstatusen och smutsvattensvampen är en särskild punkt. Finjasjörapporten ska också presenteras, säger Sven-Inge Svensson.

Är det någon risk för att bada eller att äta fisken från sjön?
– Jag har ingen kunskap om vad svampen skulle kunna påverka. Men hushållningssällskapet gjorde en undersökning som visade att fiskarna är välmående och håller låga halter av de miljögifter man brukar mäta, så när det gäller dem finns inga restriktioner.

Dagens fråga

Ska du gå på någon julkonsert i år?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar