Tekniska slipper utreda läckande fenoltipp

HÄSSLEHOLM Miljönämnden har ställt krav på tekniska nämnden att göra en provtagningsplan för den gamla tippen som misstänks läcka fenol – men kommunkollegorna överklagade och har nu fått rätt.

Länsstyrelsen menar att det saknas bevis för att det finns fenol i tippen och menar dessutom att tekniska nämnden inte kan klassas som verksamhetsutövare.
Därmed har miljönämnden i två fall misslyckats med att få någon att ta ansvar för den mystiska Sötekärrsbäcken, varifrån man misstänker att ämnen kan läcka ut i Finjasjön.
Enligt miljökontorets mätningar är det troligt att deponin ligger bakom de märkliga värdena i Sötekärrsbäcken intill Maglekärr – bubblande botten, höga temperaturer vintertid och en hög ledningsförmåga.
Nu, när tekniska inte behöver ta ansvar, kommer tippärendet med det misstänkta läckaget att läggas i en hög med andra historiska deponier.
– Det kan ta jättelång tid att åtgärda. Vi har redan 200 andra förorenade områden, säger Sven-Inge Svensson missnöjt.

Dagens fråga

Gick din mello-favorit vidare till final?

Loading ... Loading ...