Intressant försök med havsrening

Det går inte annat än att bli imponerad när man besöker ett reningsverk. Att se den sörja som finns innan de olika faserna gås igenom förvandlas till rent vatten är respektingivande. Det är en uppenbarelse hur mycket skräp vi spolar ut. Egentligen borde alla besöka reningsverk någon gång under sitt liv, eftersom det blir en ögonöppnare för ens eget beteende när man ser följderna av att spola ut sådant som inte ska göras av med den vägen.
På senare tid har medvetenheten ökat om hur svårt smutsade haven är och hur stora volymer skräp som står det marina livet.
Sedan finns det det som inte syns, men ändå smutsar ner och förstör. I Skåne släpps ungefär 600 kilo läkemedelsrester ut i varje år. Det rör sig om vanliga läkemedel som många tar, som hjärtmediciner eller smärtstillande. Det är svårt att avgöra exakt vilka effekter det får, men klart står att det kan vara mycket farligt för djur- och växtlivet i havet.
Ett pilotprojekt på Lundåkraverket i Landskrona ska testa om det går att stoppa utsläppen med hjälp av befintlig teknik, men som på försök används annorlunda. I nuläget missar reningsverken läkemedelsrester, som inte kan fångas upp med de system som finns nu. Fler städer kan ta efter Landskronaexperimentet om det fungerar, som Helsingborg och Malmö.
Tillsammans med förbud mot mikroplaster kan vi komma en bit på vägen mot att göra haven till en välkomnande miljö för liv.
Martina Jarminder

Dagens fråga

Ska du gå i ett luciatåg?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar