Riktar kritik mot Prästavångsskolan

BROBY ”Det ska inte vara så att eleverna byter lärare varje år”. Så står det i en kritisk skrivelse till Prästavångsskolans ledning.
I ett svar på kritiken lyfter rektorn fram lärares ökade valmöjligheter på grund av lärarbristen.

Föräldrar till barn på Prästavångsskolan i Broby uttrycker oro för elevernas utbildning. Enligt kritiken har flera lärare slutat och eleverna får ingen kontinuitet i utbildningen.
En förälder som Norra Skåne pratat med säger att flera föräldrar känner samma oro och upprördhet.
Kritik mot ledningen på skolan framförs och missnöjda föräldrar undrar om läroplanen följs.

Eva Zaar, rektor på skolan, tackar i ett svar för synpunkten och menar att ”det är mycket tråkigt att du inte har förtroende för det uppdrag som jag/ledningen utför på skolan”.
Zaar säger att hon har fantastiska medarbetare på skolan, vilket hon är stolt över, och anser vidare: ”Att det skulle vara fel på lärare eller ledningen är en förhastad slutsats att dra, enligt mig. Det finns många anledningar till varför man väljer en annan arbetsplats än just Prästavångsskolan”.
Personlig utveckling, nya erbjudande, pensionsavgångar eller sjukdom kan ligga bakom att en lärare slutar och Zaar pekar på att det i dag, på grund av den utbredda lärarbristen, är lärarens marknad. Det finns fler erbjudande och fler möjligheter för lärare och skolledare.

När det gäller huruvida läroplanen följs svarar Zaar att hon tycker att medarbetarna ”gör ett fantastiskt jobb och det är en förutsättning att vi arbetar utifrån vårt styrdokument det vill säga läroplanen.”
Hon har förståelse för oron gällande problematiken med att det byts lärare och hon välkomnar ett möte med oroliga föräldrar.

Dagens fråga

Ska du gå på någon julkonsert i år?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar