Bolag förnekar ansvar för bakterier i sjön

Är det någonting i reningsverket som kan ha bidragit till de senaste veckornas kraftiga tillväxt av bakterien smutsvattensvamp?
Nej, inte enligt Hässleholms Vatten. Det kommunala bolaget är avvisande och hänvisar till den utredning de gjorde ifjol.

Miljökontoret har bett Hässleholms Vatten yttra sig över smutsvattensvampen, som för andra året till mångas oro breder ut sig i ett dike intill Norra Kringelvägen, i Maglekärrsbäcken och i Finjasjön. Dessutom ville miljökontoret veta hur bolaget såg på förekomsten av döda fåglar och en starkare lukt av avlopp.

Smutsvattensvamp ses traditionellt nedströms just reningsverk. Miljöchefen Sven-Inge Svensson konstaterar att Finjasjön, som redan är näringsrik, kanske inte klarar av reningsverkets utsläpp av ammoniumkväve.
– Hässleholms Vatten uppfyller kraven i sina tillstånd men vi måste diskutera utifrån Finjasjöns bästa, säger han och efterlyser en öppen diskussion.
– Trots att reningsverket följer alla regler måste vi våga ställa frågan: Har utsläppen av kvävet vintertid en påverkan? Vintertid finns det ju inga krav på halterna av ammoniumkväve.

På Hässleholms Vatten svarar Tord Sonander i sitt yttrande att reningen hittills i år fungerat utan anmärkning och att inga bräddningar behövt göras. Bräddning innebär att orenat avloppsvatten släpps ut till följd av att ledningsnät eller reningsverk är överbelastat.

Halterna i det utgående vattnet visar vidare en väl fungerande process med värden långt under gällande riktvärden, skriver han.
”Gällande påträffande av döda måsar och en häger i området så är det omöjligt för oss att uttala oss om saken utan att veta dödsorsaken” fortsätter Tord Sonander.
När det gäller smutsvattensvampen hänvisar Hässleholms Vatten till det svar man gav förra våren. Då förnekades allt eventuellt samband mellan utsläppen från Hässleholms reningsverk och smutsvattensvampen, spaerotilus natans.
Bolaget menade att det färgade vattnet som Regito redovisat kom från ett vägdike som dränerar ängarna norr om Kringelvägen och varifrån vattnet leds direkt till bäcken.
”Vi ställer oss frågande till om detta kan ha någon betydelse för Finjasjöns status på annat sätt än att en tillfällig färgning av vattnet vid bäckens mynning inträffar” skrev Hässleholms Vatten i sitt svar, i mars 2017.
Där påpekade de också att kvävehalterna i det renade avloppsvattnet som gick ut visserligen var lite högre än de senaste åren, men i ungefär samma nivå som vintervärdena åren 1995-2010 – då såvitt man vet ingen smutsvattensvamp rapporterats.
”Någon sådan har heller aldrig synts i Magle våtmark” menade bolaget.

Läs mer:

Dagens fråga

Visste du att att julgranar är ätbara?

  • NEJ (59%, 168 Röster)
  • JA (41%, 117 Röster)

Antal röster: 285

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar