Byggare tävlar om Björklundas framtid

HÄSSLEHOLM Vem och hur ska bygga vidare i bostadsområdet Björklunda nära Stattena?

Det vill kommunen nu har in förslag på, via en markanvisningstävling.
– Tävlingsuppgiften består av att utforma och bygga bostäder i flerbostadshus, parhus, kedjehus eller radhus och villor med höga boendekvaliteter, väl inpassat i miljön och med låg energiförbrukning och sunda materialval, skriver kommunen i sin inbjudan till tävlingen. Det 64 hektar stora området är uppdelat i tolv tävlingsområden.
(37 hektar av området ska bestå av natur, betesmark och dammar för dagvatten.)
Anbudet med förslag ska vara stämplat hos kommunen senast den 13 juni i år.
Anbuden ska därefter granskas och vinnare väljas ut av en tjänstemannagrupp på tekniska förvaltningen.
Byggstart för de nya bostäderna på Björklunda räknar kommunen med att det kan bli till våren 2020, efter detaljplanearbete och projektering.
– Notera att tiderna är preliminära och byggnationen är avhängig av ovanstående processer och att dessa tar olika lång tid och kan även komma att överklagas, heter det.
En markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt, att förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst markområde för bebyggande.

Dagens fråga

Ska du gå i ett luciatåg?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar