Det är högtryck i operationssalarna på Hässleholms sjukhus. Under årets tre första månader utfördes 34 fler operationer jämfört med samma tid i fjor. Arkivbild
– Sammanlagt tar vi emot fler patienter och utför fler operationer. Både i fjor och i år, säger Caroline Lindahl. Arkivbild

Hässleholms sjukhus slår operationsrekord

Hässleholm Hässleholms sjukhus höstar in det ena priset efter det andra för sina operationer och tillgänglighet. Och det positiva flytet fortsätter med att sjukhuset har ökat sin produktion kraftigt jämfört med första kvartalet förra året.

I den senaste kvartalsrapporten har den så kallade sammanlagda vårdtyngden ökat med åtta procent.
Ökningen återfinns både inom närsjukvård med plus 3,1 procent och ortopedi plus 10,6 procent.
Jämfört med de båda andra sjukhusen i distrikt Kryh (Kristianstad, Ystad och Hässleholm) minskade både CSK och Lasarettet i Ystad sin produktion marginellt.
CSK dras med stor brist på specialistsjuksköterskor som bland annat orsakat att tre operationssalar är stängda och i Ystad är det för få vårdplatser öppna i förhållande till behovet, vilket leder till ett försämrat patientflöde och minskad slutenvårdsproduktion.

Både CSK och Ystad är akutsjukhus, vilket påverkar planeringen. Periodvis kan inflödet av akutpatienter bli stor och det påverkar den övriga vården.
Det ansvaret slipper Hässleholms sjukhus, som kan ägna sig i betydligt högre utsträckning till att ta hand om planerade operationer och behandlingar, som inte störs av akutpatienter.

Sjukhuschef Caroline Lindahl betonar att ortopedin är ett gemensamt ansvar för alla tre sjukhusen i Kryh, men varje sjukhus har sin egen planering.
– I Hässleholm har vi haft ett ökat tryck på höft- och knäledsoperationer. Förra året utfördes 140 fler operationer och sedan årsskiftet har vi 34 fler än första kvartalet i fjor, säger Caroline Lindahl.
Sjukhuset har ett duktigt gäng som arbetar med planering av operationer, som betyder mycket för att klara vårdgarantin för patienterna.
– Vi kan anpassa operationssalarna till inflödet av remisser. Vi är som sagt inget akutsjukhus vilket gör det lättare att styra och som visar är bra för oss, förklarar Caroline Lindahl.
Närsjukvården på sjukhuset har sina vårdsalar och vid hårt tryck på ortopedin kan patienter som vårdas där flyttas över till närsjukvårdens sängar, eller vice versa.
– Vi försöker att hjälpas åt inom sjukhuset, säger Caroline Lindahl.

Kryhs ordförande Maria Nyman Stjärnskog (S) ser ljuset i tunneln för den ekonomiskt pressade sjukvården i Kryh och ser sjukhuset i Hässleholm som ett bra exempel på att bra planering och kompetens ger resultat.
– Trägen vinner. De handlingsplaner och förbättringsåtgärder som vi har arbetat med under hela mandatperioden börjar ge effekt nu i Kryh. Vi har pressat kostnaderna, ökat produktionen, sjuktalen ligger stilla och förbättrat vår ekonomi med 100 miljoner sedan i fjor, säger Maria Nyman Stjärnskog.
Men mycket återstår för att klara budget på plus 7,9 miljoner. Närmare bestämt 112,9 miljoner.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Tror du dina paket kommer fram i tid till jul?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar