Jörgen Thorsson, Elisabeth Wernesjö och Cecilia Lindqvist i Episod. Foto: Urban Jörén

Stark Norénpjäs om glapp och klass

SCEN
Episod
Av: Lars Norén
Regi: Sofia Jupither
På scen: Åsa Persson, Elisabeth Wernesjö, Cecilia Lindqvist, Jörgen Thorsson, Mitja Sirén, Jonas Sjöqvist
Scenografi, kostym: Erlend Birkeland.
Jupither Josephsson Theatre Company, Världspremiär på Intiman, Malmö stadsteater, lördag 14 april 2018

Scen/recension

Det var i helgen världspremiär för Episod, en ny pjäs av Lars Norén, på Malmö stadsteaters scen Intiman. Handlingen kretsar kring en husförsäljning och tre par som befinner sig i olika livsfaser, men också skilda sociala positioner.
I skräckgenren så är det hemsökta huset ett återkommande motiv. Huset i Episod är på sätt och vis också drabbat av något som påminner om hemsökelse, men sorg torde vara rätt ord. Paret som lagt ut sitt hus till försäljning mår inte riktigt bra. I synnerhet kvinnan i huset, gestaltad av Åsa Persson, tycks drabbad av depression och svarar fåordigt på tilltal. Hennes man (Jonas Sjöqvist) pratar å sin sida alldeles för mycket på ett sätt som verkar besvära de presumtiva köparna. Det är som om han försöker fylla ut ett tomrum eller ett glapp.

Inledningsvis exponeras paren var för sig på scenen, medan de andra står runt omkring, men bortvända som för att visa att de egentligen är frånvarande i manuset. Det är ett visuellt grepp som fungerar. I synnerhet som Erlend Birkelands scenografi är ytterst minimalistisk.
Ofta är det ett slags kommunikativ glappkontakt som Norén skickligt mejslat fram i det förtätade manuset. Det gäller inte bara säljarnas relation utan även paren som är intresserade av husköp. Norén använder sig här av en väl beprövad metod med nästan identiskt lika dialoger som upprepas och blottlägger något slags allmängiltig oförmåga människor emellan när det gäller att nå fram till varandra.
Det kan låta dystert, men faktum är att det skrattas igenkännande i salongen när de där dialogerna spelas upp. Det finns alltså en nästan komediartad ton i Episod, men det utesluter inte att ett djupare allvar allt mer tränger sig på. I Sofia Jupithers regi gör samtliga skådespelare övertygande rolltolkningar.
Spekulanterna på huset är ett medelålders par (Cecilia Lindqvist och Mitja Sirén) och ett yngre par (Elisabeth Wernesjö och Jörgen Thorsson). Motiven för att skaffa hus framkommer genom dialogen. Det yngre paret väntar barn, det medelålders paret verkar hoppas på att en flytt ska innebära en nystart i relationen. Det medelålders paret har dessutom en son vars väl och ve diskuteras makarna emellan.

Den som lyssnar noga på dialogen i pjäsen kan också utläsa att säljarna haft ett adoptivbarn från Vietnam, men på frågan om de har barn är svaret nej. Där finns alltså en förklaring både till husförsäljningen och den säreget obekväma stämningen i säljarnas relation.
Men det är inte bara sorg som blottläggs i Episod. Det handlar också om sociala koder och hur köparna direkt och indirekt ser ner på husets ägare. Utan att på något vis skriva publiken på näsan lyckas Norén berätta något om dagens Sverige. Det handlar om ett samhälle där klasskillnaderna har börjat märkas igen efter att föreställningen om folkhemmet imploderat.
Men det rör sig, som sagt, om en ytterst raffinerad samhällskritik. Det är nog ingen tillfällighet att Lars Norén intresserar sig för ritualerna kring en husförsäljning. Det faktum att paret inte anlitat en mäklare för att sköta försäljningen och visningen avslöjar, återigen indirekt, något om var de befinner sig i den sociala hierarkin. Deras marginaliserade position understryks också av de kommentarer som spekulanterna fäller efter att ha varit på visningen. Tydligare kan det egentligen inte bli.
Episod är ett kammarspel som dröjer kvar i medvetandet, långt efter att ridån gått ner och ensemblen välförtjänt mottagit publikens ovationer.

SCEN
Episod
Av: Lars Norén
Regi: Sofia Jupither
På scen: Åsa Persson, Elisabeth Wernesjö, Cecilia Lindqvist, Jörgen Thorsson, Mitja Sirén, Jonas Sjöqvist
Scenografi, kostym: Erlend Birkeland.
Jupither Josephsson Theatre Company, Världspremiär på Intiman, Malmö stadsteater, lördag 14 april 2018

Dagens fråga

Tror du att vårvädret håller i sig tills sommaren?

Loading ... Loading ...