Roger Persson och Magnus Larsson, jobbar med gång- och cykelvägen under riksväg 15. FOTO: SUSANNE GÄRE
Ulrik Zackrisson sitter och väntar på en leverans. fOTO: SUSANNE GÄRE
Platschef Mikael Bylund har sin lilla hund, Charlie, med sig på fredagar.

Tunnel under väg 15 ökar säkerheten

Osby Gång- och cykelvägen under riksväg 15 i Osby håller på att byggas för fullt.
– Före semestern hoppas jag vi är klara, säger platschef Mikael Bylund.

Arbetet med tunneln kom igång för ungefär tre veckor sedan. Det mesta är utgrävt och kablar och avlopp är klara. För tillfället jobbar Roger Persson och Magnus Larsson, båda från Helsingborg, med armering och betong.
– Jag tycker det gått bra, säger Roger Persson.
Ulrik Zackrisson från Tingsryd kör grävmaskin och har transporterat bort massorna vid sidan.
– De blir en bra bullervall för dem som bor i närheten av väg 15, säger han.

Platschefen Mikael Bylund, från Markaryd, jobbar på hemmaplan för första gången på 20 år.
– Vi har grävs klart tunneldelen, säger han, med hunden Charlie i knät. När vi är klara på denna sidan får vi lägga om trafiken hit och jag räknar med att vi ska vara klara till semestern. Allt har gått enligt planerna hittills.
För cyklister och gångtrafikanter blir det här bra, tror Mikael Bylund. Däremot är han lite orolig för att bilister kommer köra mycket fortare på sträckan förbi Hallarydsvägen.
– Det går väldigt mycket tung trafik här, och vi kan konstatera att de flesta, inklusive personbilar, kör fort.
Den totala kostnaden är beräknad till 4,6 miljoner kronor och den nya tunneln ska stå klar under 2018.
Trafikverket bidrar med hälften av den totala kostnaden, 2,3 miljoner kronor.
Trafikverket bedömer att genomförande av gång- och cykeltunnel riksväg 15/Hallarydsvägen bidrar till en ökad tillgänglighet för alla, till ökad trafiksäkerhet, till ökad hälsa och att miljökvalitetsmålen uppnås.

Senaste nytt omOsby

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Tror du dina paket kommer fram i tid till jul?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar