Det finns majoritet i riksdagen för nationella kvalitetsregister som gör att patienter kan jämföra kvaliteten mellan olika vårdmottagning. Arkivbild.

Patienter ska kunna jämföra vårdkvalitet

Sverige Patienter borde kunna jämföra kvaliteten mellan olika vårdmottagningar genom nationella kvalitetsregister och en ny nationell cancerstrategi behövs.

Det anser riksdagens socialutskott som föreslår att riskdagen ska uppmana regeringen att arbeta med frågorna.
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har uppdraget att utveckla nationella kvalitetsregister för hela landet. Ett nationellt kvalitetsregister innehåller patientuppgifter om problem, insatta åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvården.
Registren byggs upp av yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården, som själva ska ha nytta av dem i sitt arbete.
Syftet med registren är att de ska ge kunskap om hur vården fungerar och kan förbättras.

Socialutskottet anser att de nationella kvalitetsregistren borde kunna vidareutvecklas så att de även kan användas av patienter som vill ta reda på kvalitetsskillnader mellan olika vårdmottagningar.
Utskottet anser därför att regeringen borde ge lämplig myndighet i uppdrag att ta fram förslag på hur de nationella kvalitetsregistren kan bli tillgängliga för enskilda personer så att kvaliteten mellan olika vårdmottagningar kan jämföras.

Sedan 2009 har arbetet med att utveckla cancervården bedrivits utifrån den nationella cancerstrategin. Socialutskottet anser att strategin behöver uppdateras och anpassas till nya rön och framsteg inom forskning, läkemedel och digitalisering.
Regeringen uppmanas att ta fram en ny strategi som kan bidra till kortare väntetider, mer inslag av högspecialiserad vård och långsiktig personalförsörjning.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet säger nej till förslagen, genom två reservationer.
När det gäller de nationella kvalitetsregistren anser partierna att dessa inte bör utvecklas för det syfte som föreslås. de menar att patienter kan ta reda på information om kvalitet, resultat, kostnader inom vården och kvalitetsomdömen från patienter på annat sätt. När det gäller en ny och uppdaterad cancerstrategi anser de tre partierna att regeringen redan arbetar med att se över den långsiktiga inriktningen på politiken för cancervården.
Den 17 maj ska riksdagen besluta om förslaget.

Dagens fråga

Har du kvar dina gamla skolkataloger?

Loading ... Loading ...