Sjukhusstyrelsen kan vara på väg tillbaka, om Alliansen i Region Skåne får som de vill. Arkivbild Foto: Stefan Sandström

Hässleholms sjukhus kan få egen styrelse

Hässleholm Hässleholms sjukhus kan bli betydligt mer självstyrande igen. Alliansen i Region Skåne föreslår att den gamla sjukhusstyrelsen återinförs för att öka det lokala inflytandet.

– Vi har tagit fram ett förslag, eller en idéskiss till en ny organisation där vi bland annat vill skapa egna styrelser för alla sjukhus i Skåne, utom i Simrishamn, som är upphandlat, förklarar Carl-Johan Sonesson (M) regionråd i opposition.
Alliansen vill även skapa en egen primärvårdsnämnd och en plattare och effektivare organisation med färre uppdrag per politiker.

Den tidigare Femklövern – Alliansen och Miljöpartiet – genomförde dagens sjukvårdsorganisation med de tre sjukvårdsnämnderna Kryh (Kristianstad, Ystad och Hässleholm), Sus (Malmö och Lund) och Sund (Helsingborg, Landskrona, Ängelholm och Trelleborg) som även omfattar Psykiatri Skåne. Det rödgröna styret var inte förtjusta i den nya modellen, men lät den vara kvar när de tog över makten 2014. Dessa skrotas i Alliansens förslag.
– Man ska vara varsam med förändringar i sjukvårdsorganisationen. Det ska göras sällan, men man kan aldrig utesluta ändringar. Vi har goda förhoppningar att enas om ett brett förslag till ny långsiktig organisation före sommaren. Diskussionen får ta sin tid. Vi vill ha en decentraliserad styrning av vården, säger regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S).

Gilbert Tribo, gruppledare för Liberalerna, anser att de tre sjukvårdsnämnderna, som var för sig ansvarar för sina respektive sjukhus och primärvården, inte fungerar optimalt.
– Med sjukhusstyrelser kan vi stärka det lokala medborgarföreträdarskapet och få bättre kontroll på kostnaderna.
Enligt förslaget får de stora sjukhusen niomannastyrelser, de mellanstora sjukhusen sjumannastyrelsen och de mindre sjukhusen femmannastyrelsen. Varje styrelse får tre ersättare. Det innebär att Hässleholms sjukhus hamnar kategorin mindre sjukhus tillsammans med Landskrona, Ängelholm och Trelleborg.
Centralsjukhuset i Kristianstad räknas till den mellanstora gruppen.

Den styrande rödgröna minoriteten i regionen håller på att återinföra sjukhuscheferna. Caroline Lindahl utsågs i våras till sjukhuschef i Hässleholm.
Alliansen vill även göra personalnämnden till en beredning under regionstyrelsen och renodla psykiatrin i en egen nämnd, som nu är en förvaltning inom sjukvårdsnämnd Sund. I den nya nämnden ska även habiliteringen ingå. Kollektivtrafiknämnden, som enbart är en beställare i dag ges även myndighetsansvaret för kollektivtrafiken, som nu finns i regionala utvecklingsnämnden.

Dagens fråga

Har du tandvårdsförsäkring?

Loading ... Loading ...