Foto: TT

Skolinspektion utreder mobbing

HÄSSLEHOLM Instängd på toaletten efter sommarlovet. Misshandlad av en annan elev i september. Intvingad på toaletten i januari. Misshandlad och hotad på nytt i februari.
Nu utreder Skolinspektionen en anmälan om att en ung elev far illa på Linnéskolan.

Elevens skolsituation beskrivs som en mardröm med oräkneliga incidenter och kränkningar under hela det senaste året.
Föräldern menar att skolan har gjort åtgärdsprogram, men att sakerna bara delvis genomförts i praktiken. Utöver att eleven inte får den hjälp den behöver blir eleven retad, hånad och slagen.

I sin anmälan till Skolinspektionen berättar föräldern om sina fruktlösa försök att hjälpa barnet. Hur det skickats mejl till kommunens biträdande förvaltningschef om missförhållandena i skolan, till specialpedagog, klasslärare och fritidspersonal. Dessutom:
”Jag mailar rektor, klasslärare samt fritidspersonal om våldet NN utsätts för. Jag fick aldrig något svar” skriver föräldern. ”Jag vet inte var jag ska vända mig förutom till de jag nämnt”.

Nu utreder Skolinspektionen vad som hänt och vad skolan gör för att förbättra elevens situation.
Senast den 16 maj ska Hässleholms kommun svara på 21 frågor som bland annat innebär att redogöra för vilka resurser som satts in och bemöta förälderns kritik.

Barn- och utbildningsförvaltningens biträdande chef Rolf Bengtsson är den som handlägger ärendet. Han säger sig inte kunna svara på hur det kan gå ett år utan att man upplever att man får tillräcklig hjälp.
– Egentligen kan jag inte värdera detta förrän jag har sett dokumentationen som skolan har på vad den har gjort och inte gjort, säger han.
Han hänvisar till andra, liknande fall.
– I de allra flesta fallen har vi gjort jättemycket. Men samtidigt kan man nästan alltid också hitta brister, för det finns så långtgående krav på det vi ska hantera i dag.

Dagens fråga

Har du sett vildsvin i det vilda?

Loading ... Loading ...