Läsarbild

Broslätt, 1912

På landet

Höbärgning ca 1912 i hantverkarbyn Broslätt vid Hovdala, i bakgrunden sätesgårdens gamla porttorn. Det är husfolket i Smedtorpet som bärgar sitt hö. Från höger smeden Anders Lundqvist d y och i mitten två döttrar, Helga och Olga med präktiga räfsor samt den enas fästman Kalle och drängen Bernt till vänster. Smedtorpet från 1700-talet skulle 1947 flyttas till Hässleholms Hembygdspark och kan upplevas här.

×