Tallskog.

Testar tallsådd

På landet Problem med viltskador gör att det planteras för lite tall – trots att markerna kan vara bättre lämpade för det än för gran.
Men kanske kan i stället sådd av tall vara ett komplement vid föryngring.

Det vanligaste är att man planterar skog. Att det planteras för lite av just tall beror till stor del på skador av betande vilt som rådjur och älg.

– På gran blir det lite toppskottsbetning och lite betning av sidoskotten de första två åren. Men sedan blir grangrenarna för grova för att vara intressanta. Tallen däremot kan betas i flera år på både sidogrenar och toppskott. En älg är ganska stor. Den kan bryta en tall som är upp till fyra meter hög, konstaterar Stig Hermansson, skogskonsulent på Skogsstyrelsen i Skåne.
Med mer gran blir följaktligen foderförutsättningarna sämre för det betande viltet.

Så för att bättre fördela riskerna i skogsbruket och få skog som både kan producera bra virke och samtidigt foder för det vilda blir alternativet med att komplettera föryngringarna med tall allt mer intressant.

Och därmed är frågan om sådd av tall kan göra att man får upp ett sådant stort bestånd av plantor att det kan gå till både foder och till produktion.
Skogsstyrelsen arrangerade därför en träff i mitten av april för intresserade, hos en markägare utanför Osby som sådde tall för ett år sen. Där visade man i fält hur man går till väga när man sår och tittade på de årsgamla groddplantorna.
– Markägaren testade det här utifrån eget intresse och så fick hon hjälp av en kollega till mig på Skogsstyrelsen, berättar Stig Hermansson.

Enligt honom finns det flera orsaker till varför man vill ha in mer tall.
– Dels för att tallen ska finnas kvar i landskapet och dels för att det är viktigt med tall för den biologiska mångfalden. Tallbestånd släpper mer ljus till marken. Det gör att det kan växa upp blåbärsris och lingonris. Det gör det inte under en gran. Blåbärs- och lingonris är viktigt ur fodersynpunkt för det vilda, säger Stig Hermansson.

Han betonar att det finns ett gemensamt intresse från jägare och markägare att få viltskadorna att minska och det måste finnas en balans mellan tillräcklig avskjutning och foder för viltet.
Träffen hölls i norra Skåne men problemetiken återfinns i ett mycket större område berättar Stig Hermansson.
– Att få upp intresset för att öka andelen tall gäller över hela Götaland. Vi har ett projekt just nu som jobbar med det som heter Mera tall.

Dagens fråga

Brukar du få julklapp av din arbetsgivare?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×