Låt inte EU:s bud­get svälla obe­grän­sat

Opinion Det är vik­tigt att rege­ringen, med stöd av alla riks­dags­par­tier utom L, håller emot ex­pan­sions­planerna.
Opinion • Publicerad 3 maj 2018 • Uppdaterad 25 november 2021

EU-kom­mis­sionen vill gär­na att EU ska han­tera en större del av den samlade verk­sam­heten i EU-länderna. Där­för vill kom­mis­sionen utöka bud­geten när Stor­bri­tan­ni­en lämnar EU.

Par­la­mentet brukar ock­så vilja öka EU:s (sin egen) makt, och där­för är det van­ligt att EU-par­la­men­ta­ri­kerna, näs­tan oav­sett par­ti­till­hö­rig­het el­ler na­tio­na­li­tet, ger sitt stöd till en utö­kning av bud­geten.

Det är där­för ländernas fi­nans­mi­nis­trar som måste hålla emot. Efter­som de flesta länderna får till­ba­ka mer från EU än de be­talar i av­gift är det bara någ­ra EU-länder, där­ibland Sverige, som mot­sätter sig en stark ex­pan­si­on av EU:s verk­sam­het och bud­get.

Kom­mis­sionens första för­slag som lades fram i går in­ne­bär en ökad kost­nad för Sverige på minst 15 mil­jarder, en­ligt fi­nans­mi­nis­ter Magdalena Andersson. Det är orim­ligt myc­ket och inte san­no­likt. För­hand­lingen lär leda till nå­gon kom­pro­miss.

Det är vik­tigt att rege­ringen, med stöd av alla riks­dags­par­tier utom L, håller emot ex­pan­sions­planerna. Det finns in­get folk­ligt stöd för att ge EU makten över en större del av skat­te­pengarna.

Ett för­slag är ex­em­pel­vis att EU ska satsa mer på för­svars­kost­nader. Det finns det ingen an­led­ning till. För­svaret ska fort­satt vara en na­tio­nell an­ge­lä­gen­het och be­talas na­tio­nellt.

Så ”håll gränsen”, Löfven och Andersson!

Yngve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.