Lika bra att Akademien inte delar ut No­bel­priset

Opinion Till slut verkar Akademiens le­da­möter ha in­sett att de­ras för­tro­en­de raserats.
Opinion • Publicerad 5 maj 2018 • Uppdaterad 25 november 2021

Det delas inte ut nå­got No­bel­pris i lit­te­ra­tur i år. För första gången se­dan 1949 kan inte Svenska Akademien samla sig till ett be­slut, med­delades i går.

Till slut verkar Akademiens le­da­möter ha in­sett att de­ras för­tro­en­de bland andra kul­tur­in­sti­tu­tioner lik­som hos svenska folket inte är högt. Att då fram­härda i sin upp­gift att välja ut en lit­te­ra­tur­pris­ta­ga­re skulle kun­na de­val­vera vär­det av priset istäl­let för att in­ne­bära en hyll­ning till en vär­dig pris­ta­ga­re.

Där­för var det rätt av den lil­la spillra som är kvar av Akademien att av­stå från att full­följa ur­valet i år. Det löser dock inte grund­pro­blemet – det etiska ha­ve­riet i Akademien och splitt­ringen som lett till att näs­tan hälften av ”de aderton” nu av­står från att del­ta i ar­be­tet.

Kungen slår nog hu­vudet på spiken i sin kom­men­tar där han ac­cep­terar be­slu­tet: Nu måste Akademien ”fo­ku­sera på återupprättandet av sitt an­se­en­de”.

Kungen har re­dan gjort på vad honom an­kommer för att skapa för­ut­sätt­ningar för det. Han har ändrat stad­garna så det blir tyd­ligt att det är möj­ligt att ut­träda ur Akademien. Men fort­fa­ran­de krävs att tolv le­da­möter är när­va­ran­de när nya le­da­möter ska väljas in. Det har kungen inte sagt nå­got om.

Kan­ske ligger där nyc­keln till ett åter­upp­rättat för­tro­en­de. Efter­som pro­blemet i Akademien verkar stavas Ho­ra­ce kan­ske han (och kan­ske ock­så Allén) måste för­mås att gå, för att någ­ra som lämnat ska del­ta i in­valet av nya. Så kan­ an­se­en­det kan­ske åter­fås.

Yng­ve Sunesson

Yngve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.