Politikerna sviker vårt Sverige och demokratin

Världen är i ständig förändring och nu är det starka krafter som driver förändringen i globalistisk riktning. Krafterna som driver på är stora multinationella företag och banker som behärskar kapitalet.
Globalismen leder till att makten samlas allt längre bort från den lilla människan och därmed eroderas demokratin. Vi har redan överfört betydande maktmedel till EU och i förlängningen hamnar makten i en världsregering i FN:s regi.
Våra ledande politiker värdesätter inte längre en legitim demokrati där de kan ställas till ansvar i val. Genom att släppa iväg makt till EU suddas ansvaret ut.
Vi har nu ett antal kriser där orsaken är ”ogenomtänkta” beslut vilka är en följd att vi gett EU makt, som vårdkris, bostadskris, integrationskris, vapenkris, våldtäktskris, poliskris, pensionskris och en imaginär klimatkris.
Ingen politiker med självbevarelsedrift skulle öppet tillstå att man vill avskaffa nationella demokratin och nationalstaten, därför använder man sig av ett antal verktyg där avsikten verkar god men som försvagar demokratin och den nationella sammanhållningen.

Ett sådant verktyg är idén om det goda multikulturella samhället som rättfärdigar en massinvandring från främmande kulturer. Vi ser nu de ”önskade” följderna, uppkomsten av utanförskapsområden och parallellsamhällen där svensk lag inte längre gäller. De rödgrönas nya amnesti för illegala invandrare utan asylskäl visar tydligt vad man vill uppnå. Ett annat verktyg är klimathotsbluffen som används för att driva igenom nya internationella avtal och som rättfärdigar politikernas vilja att styra, kontrollera och beskatta oss.

Parisavtalet egentliga mål har inte med klimatet att göra utan är till för att bryta ryggen på den västerländska ekonomin, vilket är klart uttalat av FN representanterna Christiana Figueres och Maurice Strong. Politikernas hattande med miljöbilar visar klart avsikten att förstöra bilmarknaden.
Ett tredje verktyg är statsfeminismen som använder jämställdhet som dimridå men som har det uttalade målet att dekonstruera den västerländska kulturen genom att angripa de normer och värderingar som lett till de mest fria, demokratiska och jämställda samhällen som världen någonsin skådat. Statsfeminismen är en totalitär ideologi och har sin grund i neomarxismen och postmodernismen, där finns inget gott att hämta.

Kritik riktad mot dessa verktyg och dess följder har stoppats av den politiska och massmediala eliten genom att kasta epitet som rasist, klimatförnekare och sexist på de som vågat redovisa en avvikande uppfattning.
Till höstens val borde våra politiker redovisa om de står upp för en nationell demokrati eller om de vill fortsätta med en politik som leder till ökad globalism och därmed en fortsatt avveckling av nationalstaten Sverige och dess demokrati.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du haft många smeknamn?

Loading ... Loading ...