Foto: Privat

Han hade stor kunskapsaptit

Tandläkare Stig Liljegren har avlidit efter ett års sjukdom, 90 år gammal. Närmast anhöriga är hustrun Elsa och barnen Bengt, Mats, Ylva och Karin med familjer.
Vi minns Stig sedan våra år tillsammans i Eslövs läroverk. Vår studentkull, 1947, har haft återträffar vart femte år och Stig har deltagit i nästan alla.
De senaste gångerna har vi avslutat hemma hos Stig och Elsa på Klostergården i Lund. När vi förra året 70-årsjubilerade kunde Stig inte vara med oss vid firandet i Eslöv, men var angelägen att vi skulle avsluta dagen hos honom.
Efter tandläkarexamen i Malmö var Stig en tid assisterande lärare på Tandläkarhögskolan och praktiserade sedan några år i Leksand och Teckomatorp innan han öppnade mottagning i Malmö.
Han gjorde sig känd som skicklig och noggrann.
Under skoltiden utmärkte han sig som idrottsman. Framför allt var han höjdhoppare, men också tävlingsskytt. Senare provade han med stort intresse på bågskytte. Han var intresserad av det mesta.
När barnen började simma och fick stora framgångar, framför allt i simhopp, var Stig och Elsa ett stort stöd genom att följa med till träningar och tävlingar, ofta långt från hemmet.
När barnen sedan valt yrke hade de ett intresserat stöd i Stig och Elsa. Samma intresse mötte barnbarnen i deras studier.
Stig hade stor kunskapsaptit. Han lyssnade gärna på Filosoficirkelns föreläsningar på universitetet, läste böcker på franska och har gått kurser i portugisiska, italienska, latin och ryska, för att nämna några exempel. Dessutom var han en skicklig silversmed, vilket väl hängde samman med hans skicklighet som tandläkare.
Stig var en god kamrat, det är så vi kommer ihåg honom och när vi säger det känner vi att vi talar för hela studentkullen i Eslöv 1947.

×