Sverigeförhandlingen nya 4 H

”Den nya 4 H-rörelsen” vill jag kalla intiativtagarna till överläggningar om de framtida supersnabbtågen Stockholm – Göteborg – Malmö. För jordbrukarungdomen stod 4 H som bekant för ”huvud – hjärta – hand – hälsa”. Nu har vi i stället fått järnvägens Hög-Hastig-Hets-Hetsare! Och de nämnda ledorden passar knappast in på dem! Det som framför allt här saknas är ”Sunt förnuft”!

Kostnaderna för att realisera detta gigantiska projekt blir minst sagt hisnande, och oavsett om det ska finansieras med anslag eller upplåning är det hela mycket vanskligt. Den s k Sverigeförhandlingen agerar som om allt vore beslutat och klart, och anslutna kommuner lovar rundhänt bidrag och bostadsbyggande.
Men så länge det inte finns majoritet för höghastighetståg i riksdagen, är det stor risk att hela projektet faller.

SD säger som bekant blankt nej och är inte ens inbjudna till överläggningarna, och från Moderater och Liberaler kan inte väntas något entydigt ja. Samtliga anser att befintliga stambanor i stället måste rustas upp och byggas ut. Det ger betydligt fler människor, även i övriga delar av vårt land, större nytta av befintliga järnvägar. Något som man inte heller nämner är de ingrepp som anläggandet av nya dubbelspår kommer att medföra i naturen och i stationssamhällena. Om man inte gräver ner spåren, som någon föreslagit, eller bygger dem på pelare – dyrt respektive fult! – , ligger många hus och gator i farozonen. I Hässleholm riskeras villor vid södra infarten samt de gamla magasinen vid den norra. Här har vi ”Hjortskan” från 1907 och tio år yngre Godsmagasinet, båda fina timmerbyggnader. Hur man ska kunna klara dessa övergår i alla fall mitt förstånd. Samma problem kommer upp vid alla stationer som ska passeras, ty i regel finns överallt väsentliga anläggningar nära stationsläget.

Här ett aktuellt exempel: När stambanan byggs ut till fyra spår vid Åkarp rivs nu det fina gamla stinshuset för att ett tillfälligt spår(!) ska dras fram.
Huset är från 1919 och ritat av Folke Zetterwall, som var SJ:s chefsarkitekt efter den förste i ämbetet, Adolf Edelswärd. Stationshuset från 1904 får nådigt stå kvar, när de tillfälliga spåren dras runt byggnaden. Kvar blir väl också på västra sidan stambanan det så kallade ”Jeses hus”, d v s där stinsen Oscar Giese bodde sedan han anlänt från Hessleholms station 1864. Det är ett bostadshus från 1856, säkert en av SJ:s allra äldsta husbyggnader.

Nej, så länge vi har nuvarande snabbtåg, typ X 2000 och andra, och vi satsar fullt på ett rejält lyft kommande år för befintliga stambanor, är detta fullt tillräckligt. Vem behöver i data- och mobilåldern färdas mellan Sydsveriges ”huvudstäder” i 340 km/tim och vem får råd att åka med?!
Övriga landsdelarnorrut med betydligt större avstånd bryr man sig inte alls om. Nonchalant minst sagt!

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Är sommaren den bästa årstiden?

Loading ... Loading ...