Är den finska medborgarlönen lön?

Finland kommer inte att förlänga sitt experiment med medborgarlön. Det har gett en del rubriker om att det varit ett misslyckande. Men det har aldrig varit meningen att testgruppen skulle få pengar på obestämd framtid: regeringen ska efter försöksperioden utvärdera, vilket bör ses som en rimlig åtgärd när det handlar om allmänna medel.
Om man tittar närmare på det finska experimentet kan man fråga sig hur bra mätsticka det är för hur medborgarlön skulle fungera: det har rört sig om en summa som är för liten att leva på och om en smal målgrupp med olika möjligheter att tillgodogöra sig fördelarna med ”gratis pengar” som till exempel långtidsarbetslösa med dåliga förutsättningar att ta sig in på arbetsmarknaden oavsett.
Men nog kan man lära sig en del. Till exempel att det bör vara frivilligt att delta. Några av de 2000 som blivit slumpvis utvalda har bemötts av hat och trakasserier. Jantelagen finns inte bara i Sverige. Man ska själv kunna avgöra om man vill utsätta sig för det. Andra berättar att det gett en ökad känsla av människovärde att inte behöva tigga bidrag med mössan i han.
Det finska experimentet är lärorikt. Men förmodligen är det för kort och smalt för att vi ska kunna dra generella slutsatser om medborgarlön som koncept. För det behövs en utvärdering av hur det fungera när alla i ett samhälle fått pengarna.

×