Oenighet om särskilt boende

Hässleholm
Tekniska förvaltningens förslag, att bygga ett nytt särskilt boende vid Garnisonsvägen, vann gehör. Men inte hos alla.

När ärendet om att bygga ett nytt särskilt boende intill Garnisonsvägens södra sida (vilket tidningen tidigare berättat), behandlades på tekniska nämndens arbetsutskott, var meningarna delade.
Ordföranden, Arne Dahlström (KD), ville ändra förslaget. Han ansåg att bästa placeringen skulle bli på området Röinge 7:3, som ligger längs med Skjutbanevägen på Röinge.
Ledamoten Ulf Berggren (SD) hade ett annat förslag. Han ansåg att bästa placering skulle bli området Sjörröd, kvarteret von Döbeln, norra sidan av Garnisonsvägen i närheten av dåvarande vaktentré.
Men ledamöterna av de rödgröna partierna yrkade på det liggande förslaget, vilket blev beslutet.
Folkets Väls Björn Widmark tycker det är en dålig idé. Han menar att placeringen är synnerligen olämplig. Platsen är natur med fin skog och dessutom vattensjukt, skriver han. Han påpekar också att platsen är inom det skyddsområde på 1 000 meter till reningsverket som länsstyrelsen krävt.
”Välj ett av de andra alternativen”, skriver han och föreslår ett område intill gamla officersmässen inne på Garnisonsområdet.

Dagens fråga

Följer du någon tv-serie?

Loading ... Loading ...