Plan mot olovliga boplatser

Hässleholm

Den åtgärdsplan, mot olovliga och olagliga boplatser på kommunal mark som kommunledningskontoret tagit fram, antas av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Åtgärdsplanen innebär bland annat att kontakt ska tas med polisen av tekniska förvaltningen när en olovlig boplats upptäcks. Polisen ska då informera de boende att platsen måste utrymmas inom 24 timmar. Sker detta inte frivilligt ska polisen se till att avhysa ockupanterna.
Kommunen kan vid behov bistå med personal från socialförvaltningen, räddningstjänsten, kommunledningskontoret och stasdsbyggnadskontoret.
Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Dagens fråga

Har du kvar dina gamla skolkataloger?

Loading ... Loading ...