Vad vill Donald Trump med Iran?

USA:s president Donald Trump har tagit USA ur kärnvapenöverenskommelsen med Iran. Som vanligt i den polariserade amerikanska utrikespolitiken hyllas han av dem som vill se ett aggressivt och isolationistiskt USA och klandras av dem som tror det blir ett hot mot freden i Mellanöstern och mot internationell diplomati.

På grund av Trumps oförutsägbarhet spekuleras kring avsikten: vill han visa sig stark i utrikespolitiska frågor, eller vill han dra sig ur eftersom avtalet sågs som en framgång för Barack Obama? Hans säkerhetsrådgivare John Bolton menar att överenskommelsen var misslyckad från början och att Iran utnyttjat den för att ägna sig åt militär aggression utanför det egna landet.

Han avvisar anklagelserna om att Trump använder USA:s tillbakadragande för att framstå som stark utrikespolitiskt för att kompensera för inrikespolitiska motgångar och skandaler. Beslutet att dra sig tillbaka är väl genomtänkt av president Trump, enligt Bolton. Att säga något annat vore dock tjänstefel.

Irans president lovar att återgå till att framställa uran med förnyad kraft och i högre utsträckning om avtalet faller ihop. Både Barack Obama och Margot Wallström varnar för militär instabilitet och risk för krig som följd. Trumps agerande försätter EU än en gång i en sårbar situation: det blir nu upp till Europa att försöka skapa stabilitet i relationerna mellan Iran och västmakterna.

×