Våra satsade miljarder har haft stor effekt

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har styrt Region Skåne i snart fyra år och arbetat för att göra Skåne bättre. Vi har satsat över sex miljarder på den skånska sjukvården och byggt ut kollektivtrafiken. Det har gett effekt.

Den skånska sjukvården håller nu högre kvalitet än genomsnittet i Sverige. Vi har anställt fler i sjukvården, satsat på cancersjukvården och psykiatrin, på förlossningsvården, akutmottagningar och vårdcentralerna.
Den skånska kollektivtrafiken når fler än någonsin. Det rödgröna styret har genomfört flera reformer för att göra Region Skåne till en bättre arbetsgivare och för att underlätta kompetensförsörjningen.
Bland reformerna finns minskad helgtjänstgöring, riktade lönesatsningar, utbildningssatsningar för ST-läkare, specialistsjuksköterskor och specialistundersköterskor samt åtgärder för att säkra att rätt personer gör rätt uppgifter. Men vi behöver fortsätta det arbetet och göra ännu mer de närmsta åren för att lösa personalbristen. Vi har nu tagit fram ett utbildningspaket. Genom det kommer 2000 av Region Skånes medarbetare att kunna utbilda sig till specialister under nästa mandatperiod. Det gäller läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.

Det har gjorts mycket inom sjukvården och något som är värt att lyfta upp är att i Hässleholm finns Skandinaviens största enhet för höft- och knäledsoperationer. Här bedrivs ständig forskning och utveckling för att hela tiden bli lite vassare. Ortopedin i Hässleholm, i samarbete med ortopedin på CSK, har återigen tilldelats status som universitetsvårdsenhet. Sedan i höstas är vi också i gång med projektet ”Den nära vården i Hässleholm” som har som mål att utveckla en närmare samverkan mellan Hässleholms kommun och Region Skåne. Tät samverkan mellan sjukhuset, primärvården, ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) och kommunen gör att vårdkedjan blir mer sammanhållen och underlättar för patienterna.

Hässleholm är en nod för kollektivtrafiken i Skåne och flera stora satsningar har gjorts som lyfter kommunen ytterligare som regional aktör. Det rödgröna styret tog den ledande rollen för att ena Skåne om gemensamma prioriteringar i Sverigeförhandlingen om ny höghastighetsbana.
Resultatet presenterades våren 2017, då det meddelades att sträckan Lund-Hässleholm blir nästa sträcka att bygga ut för höghastighetsbana.
Det är mycket positivt att den nya verkstadsdepån för underhåll av Öresundstågen ska byggas i Hässleholm.
Inte minst för att den genererar ca 200 jobb i vår kommun.
Med en egen verkstadsdepå i Hässleholm minskar kostnaderna för underhållet, och tiden då tågen måste tas ur drift för underhåll minskar.
Vi har också tagit hem beställningscentralen för serviceresor i egen regi.
Det innebär 65 nya arbetstillfällen i Hässleholm, ökad kontroll över verksamheten samt bättre trygghet och service för de skånska färdtjänst- och sjukresenärerna.

Det har gjorts mycket i Skåne, och i Hässleholm, men det finns också mer kvar att göra.
Svensk sjukvård står inför stora utmaningar. Vi blir fler och äldre, nya bra men dyra mediciner introduceras, alltfler sjukdomar och tillstånd kan behandlas.
Den skånska sjukvården behöver mer resurser och rätt utbildad personal. Det är ett arbete vi socialdemokrater är beredda att göra.

Irene Nilsson (S)

Dagens fråga

Tror du att Malmö FF går vidare i Europa League?

Loading ... Loading ...