Foto: TT

DO missnöjd med kommunrutiner

HÄSSLEHOLM Hässleholms kommun lever inte upp till lagens krav på rutiner och riktlinjer för att förhindra trakasserier och repressalier. Det konstaterar Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Alla arbetsgivare måste tydligt markera att vissa beteenden inte accepteras på arbetsplatsen. För att uppfylla lagens krav ska alla arbetsgivare därför ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Nu har Diskrimineringsombudsmannen gjort en tillsyn av Hässleholms kommun och det visar det sig att det finns brister. De handlingar som kommunen tagit fram talar om kränkande särbehandling, där sexuella trakasserier ingår, men övriga trakasserier och repressalier nämns inte.
Med repressalier menas att arbetsgivaren eller en chef ägnar sig åt bestraffning eller hämndaktioner. Med trakasserier avses ett beteende som kränker någons värdighet.

Nu kräver DO att bristerna rättas till och meddelar att man kommer att återkomma för att kontrollera att så skett.

Dagens fråga

Följer du någon tv-serie?

  • Ja (60%, 252 Röster)
  • Nej (40%, 166 Röster)

Antal röster: 418

Loading ... Loading ...