Hån att snacka om höghastighet

SVT tisdag den 08. maj twittrade ”Skånetrafikens trafikdirektör Linus Eriksson följande …. strax före klockan 16: ”Helt ohållbart!!! Ännu ett omfattande infrastrukturfel i Skånsk järnväg, det femtonde på drygt en vecka. Våra kunder är helt strandade då all trafik står still!!!”
Med ovanstående från Skånetrafikens trafikdirektör, undrar jag hur någon seriös och ansvarsmedveten politiker kan rekommendera höghastighetstågen, när stambanan är så nersliten!!! Inför valet 2018 känns det därför relevant att som väljare att få konkret information om följande frågor:
1: Vilket kundunderlag ligger till grund för de planerade höghastighetsbanorna – och vilka befolkningsgrupper räknar man som framtida resenärer? (notera att även i Tyskland och Frankrike som har ett mycket större befolkningsunderlag ser problem med det ekonomiska underlaget avseende driften av redan existerande höghastighetsbanor).
2: Med regeringens nuvarande projekteringstakt beräknas höghastighetsbanan att vara färdig i år 2070. Vilka partier är medvetna om, att med nuvarande teknisk utveckling är sannolikheten stor att projektet med höghastighetstågen är omodernt långt innan år 2070!?!.

3: Hur kan det komma sig att partier som säger sig representera ” vanliga människor” år efter år tillåter sig att ”glömma bort” uppgradering och förnyelse av stambanan – inklusive avsaknaden av de sedan många år extra spår mellan stora städer i vår region. Är det för att ha full fokus på det politiska drömprojektet, som höghastighetståget är ???? – eller sagt på ett annat sätt: hur kan det komma sig, att aktuella partier till den milda graden struntar i ”vanliga människors” dagliga behov av en fungerande kollektivtrafik ????? (Är det för trivialt för politiska teoretiker ?!)
Vill uppmuntra Norra Skåne att fokusera även på denna oerhört viktiga fråga – särskilt nu inför stundande val (vilka seriösa partier vill prioritera stambanan – och därmed ”vanliga resenärers” transportbehov) !!!
En som återigen fastnade i tågeländet i veckan.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du haft många smeknamn?

Loading ... Loading ...