Jenny Hagman, Madeleine Bornhager och Karolina Nilbert från Staffanstorp.
Tanja Ottosson och Charlotta Gustafsson från Osby.

Snilleblixtar ska göra barn teknikintresserade

Hässleholm Fler unga behöver intressera sig för teknik. Att ta hjälp av ”Snilleblixtarna” är ett sätt att få förskolebarn och unga elever att anamma tekniken.

Und måndagseftermiddagen fick lärare för elever i klass F-3 lära sig mer om Snilleblixtarna som är ett koncept för att få elever mer intresserade av teknik.
Med hjälp av den här metoden ska lärarna kunna leda in eleverna på teknikspåret redan från tidig ålder. Och det är inte bara teknik i sig som det handlar om. Man vill väcka nyfikenheten hos barnen för naturvetenskap, uppfinningar och entreprenörskap. Förhoppningen är att barnen ska bli kreativa, nyfikna och vilja lära sig mer.
På längre sikt vill man att fler elever väljer tekniska utbildningar både på gymnasie- och högskolenivå.
Utbildningen sker i samverkan med Teknikcollege och syftar till att ge lärarna verktyg som de kan använda i undervisningen.

Barnen ska uppmuntras att undersöka saker och därefter med hjälp av sin fantasi skapa egna saker.
Barnen ska få klura ut vad de vill göra och samtidigt se möjligheterna och därefter eventuella problem och hinder som kan finnas.
Under utbildningsdagen fick lärarna själva prova på att vara kreativa. Genom att ta med sig skrotningsfärdiga elektriska prylar hemifrån fick de släppa på fantasin och därefter skapa någonting nytt. En uppgift som genererade en hel del skratt.
Förhoppningen är att den här utbildningen ska fortsätta under hösten eller nästa vår. Då med lärare för mellanstadieeleverna.

Eva-Britt Petersson som åker runt för att beskriva och lära ut Snilleblixtkonceptet menar att just teknik varit eftersatt i skolan. jag har en känsla av att det inte finns så mycket i lärarutbildningen heller.
Många gånger finns nyfikenheten hos eleverna när de är små, men efterhand avtar intresset.
Speciellt vanligt är det hos flickor.
– Men flickor är väl så intresserade och nyfikna som pojkarna i början, berättar hon. Vi får inte döda deras kreativitet.
Nu är ambitionen att sprida pedagogiken i hela Skåne. Och förhoppningsvis kommer intresset för teknik att på sikt öka.

Dagens fråga

Har du varit på kräftskiva i år?

Loading ... Loading ...