Ny runda taxor

Hässleholm Förslaget på nya taxor för prövning och tillsyn, som beslutats i miljönämnden, såg ut att gå igenom hela vägen upp i den kommunala beslutsprocessen. Men i kommunfullmäktige begärde en minoritet en återremiss för att utreda.

– Vad är det vi inte har förklarat tillräckligt väl för kommunfullmäktige, undrar nu miljöchef Sven-Inge Svensson.
Tanken bakom taxehöjningarna, som bland annat skulle omfatta renhållningsdispenser, cisternkontroller, bergvärme och tillstånd för avlopp, finns tanken från miljönämnden att få en kostnadstäckning för det arbete man utför.
– Den som söker ska betala, menar miljöchefen och anser att kostnaderna inte ska drabba skattsedeln för kommunens alla invånarna.
Nu får miljönämnden bakläxa av kommunfullmäktige som vill att den ska ”utreda möjligheten att effektivisera det arbete som påverkas av taxeförändringen”.
Miljöchefen informerade nämnden vid senaste sammanträdet och nu är det tänkt att nämnden ska bemöta de invändningar som framkom i samband med återremissen i kommunfullmäktige.
Han är förvånad över fullmäktiges beslut och menar att ”miljönämndens ledamöter är väl de som kan det här bäst”.
Miljöchefen konstaterar också att arbetet med prövning och tillsyn är underfinansierad, med tanke på det kvalitetsarbete som förvaltningen lägger ner.

Dagens fråga

Ska du gå på någon julkonsert i år?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar