Skånska S-politiker kräver handling av Trafikverket

skåne – Trafikverket måste inse allvaret i situationen. Ytterligare tågkaos riskerar att få allvarliga konsekvenser för den skånska arbetsmarknaden, säger Rikard Larsson (S), skånsk riksdagsledamot i trafikutskottet.

Under de senaste två veckorna har över 100 000 skånska resenärer drabbats av omfattande förseningar. Skånetrafikens siffror visar att det totalt handlar om 441 inställda tåg.
I förra veckan påverkades trafiken kraftigt på sträckan mellan Lund och Hässleholm i nästan 16 timmar. Bristen på information från Trafikverket ledde till kraftigt underdimensionerad ersättningstrafik och en kaosartad situation för både resenärer och personal.
‑ När det skånska järnvägsnätet inte fungerar drabbas tågresenärer och näringsliv i hela södra Sverige. Trafikverket måste ha en bättre plan för hur detta ska lösas. Det krävs kraftigt förbättrat underhåll och att man snabbar på utbyggnaden av kapaciteten i Skåne bland annat genom byggande av nya stambanor mellan Lund och Hässleholm, fortsätter Rikard Larsson.
Kollektivtrafiknämndens ordförande Stefan Svalö (S) kräver att tågsituationen i Skåne ges högsta prioritet.
‑ Det här är helt ohållbart. Tågresenärer och pendlare måste kunna lita på att tågen går i tid och att eventuell ersättningstrafik fungerar.

Dagens fråga

Brukar du få julklapp av din arbetsgivare?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×