Fler behöver inse nyttan med hästnäringen. Det menar Annethe Yng, verksamhetsledare för Hästen i Skåne.

Hästen i Skåne kraftsamlar

På landet Organisationen Hästen i Skåne tar nu krafttag för att stärka den skånska hästnäringen. Sex projektledare ska utses med uppgift att arbeta med de prioriterade områden som har identifierats – bland annat ökad samverkan och bättre utbildningsmöjligheter.

Organisationen Hästen i Skåne har arbetat för att främja hästnäringen i Skåne sedan bildandet för snart tio år sedan. En milsten var den strategi som presenterades i början på året, där organisationen pekade ut de områden som näringen ska fokusera på för att nå sina mål.

– För två år insåg vi att vi behövde hitta fler samarbeten, utveckla branschen och kanske framför allt synliggöra näringen här i Skåne. Det är så lätt att man blir hemmablind och tar saker och ting för givet, säger verksamhetsledare Annethe Yng.
Arbetet med strategin avslutades vid årsskiftet och den presenterades på en presskonferens tidigare i våras. Där listas de sex områden som anses strategiskt viktiga att satsa på fram till 2020. Det handlar om att öka samverkan inom näringen, att positionera Skåne som en region för avel och uppfödning, att stärka regionens tävlings-, tränings- och utbildningsmöjligheter, att verka för hästturismen, att förmedla kunskap om hästens hälsofrämjande betydelse och att initiera innovationsmöjligheter och utveckla entreprenörskap.
Arbetet med att göra verkstad av strategin har redan påbörjats men kommer intensifieras under 2018. Bland annat genom att sex projektledare ska utses, med ansvar för var sitt fokusområde. Organisationen är i princip klar med rekryteringen och planerar att presentera alla namnen på Hästnäringsdagen den 6 september.
– Vi ser det som att vi nu mobiliserar på riktigt. Vi är överens om vilka sex utvecklingsområden vi ska jobba med. Nu ska vi gå vidare med finansieringen så att vi kan realisera planerna och arbeta med konkreta insatser och projekt.

En viktig del i Hästen i Skånes arbete är också Hästnäringsdagen som numera hålls varje år. I år infaller dagen den 6 september i Everlöv. Inspirationen till Hästnäringsdagen kom bland annat från Borgeby fältdagar – lantbrukets årliga event. På samma sätt ska Hästnäringsdagen vara ett tillfälle att träffas, att knyta kontakter och inte minst att lyfta fram och ge näringen uppmärksamhet.
Ett annat grepp för att bättre synliggöra näringen är att ta fram tillförlitlig och heltäckande statistik, något som tidigare varit en bristvara. Redan före sommaren hoppas Annethe Yng och de andra i Hästen i Skåne kunna presentera mer detaljerade siffror över bland annat sysselsättning.
– Vi behöver få fler att inse betydelsen av vår näring, att vi faktiskt skapar arbetstillfällen och bidrar till den gemensamma ekonomin. Vi bidrar till integrationen och vi håller landskapet öppet. Fler behöver inse att det inte bara handlar om gulliga hästar och ett antal ideellt arbetande eldsjälar, säger Annethe Yng.
Det övergripande målet för organisationen Hästen i Skåne är att arbeta för en levande landsbygd och främja företagande och jobbskapande inom hästnäringen i Skåne. Och att det är i landets sydligaste landskap satsningen görs är ingen tillfällighet, menar Annethe Yng.

– Vi hade inte hållit på med det här om vi inte såg en enorm potential. Är det någon del av Sverige som ska utvecklas till en hästdestination så är det absolut Skåne. För det första är det här de flesta hästar och hästföretag finns, för det andra har vi en fantastisk landsbygd och långa traditioner att bygga vidare på.

En av landets hästtätaste regioner
Skåne är en av landets hästtätaste regioner
Här finns 58 100 hästar, 117 klubbar och föreningar med cirka 20 000 enskilda medlemmar. Runt 40 klubbar bedriver ridskola.
På trav- och galoppbanan Jägersro finns cirka 260 tränare och banan besöks årligen av fler än 130 000 personer.
Falsterbo Horse Show, ett evenemang
med nästan 1 000 hästar och nästan lika
många funktionärer, lockar årligen närmare 90 000 besökare.
Skåne är med 600 aktiva hästuppfödare den största uppfödarregionen i landet.
Skånsk hästnäring omsätter 3,8 miljarder kronor per år. 1 800 av-
lönade heltidsarbeten och 5 000 helårs-
arbetstillfällen finns i
näringen.