Om kriget kommer får vi äta bara mo­rots­kaka

Opinion Det är bara tre va­ror som vi pro­du­cerar till­räck­ligt av i landet – ve­te­mjöl, soc­ker och mo­rötter.
Opinion • Publicerad 23 maj 2018 • Uppdaterad 24 november 2021

Här­om­da­gen pre­sen­terades den nya upp­la­gan av skriften Om krisen el­ler kriget kommer. Den ska nu skickas ut till alla hus­håll, pre­cis som var van­ligt fram tills för näs­tan 60 år se­dan.

I bro­schyren listas bland an­nat mat­va­ror som alla bör ha lagrade för någ­ra dagars kon­sum­tion, om av­spärr­ning el­ler andra pro­blem skulle göra det omöj­ligt att handla mat.

Blir det en läng­re kris blir det näm­li­gen kris även för mat­för­sörj­ningen. Sverige är själv­för­sör­jan­de till bara 50 pro­cent (räknat i vär­de), Det är bara tre va­ror som vi pro­du­cerar till­räck­ligt av i landet – ve­te­mjöl, soc­ker och mo­rötter. Som någ­ra fö­re­trä­da­re för LRF Ung­dom skriver i en de­batt­ar­ti­kel kan det bli lite tja­tigt att äta mo­rots­kaka var­je dag, även om det är gott ibland.

På 1980-talet, före av­reg­ler­ing och EU-med­lem­skap, var själv­för­sörj­ningen med mat runt 75 pro­cent. Det fanns ett mål om 80 procentig själv­för­sörj­ning.

I dag finns inte nå­got mål för hur stor själv­för­sörj­ningen ska vara.

50 pro­cent räcker dock inte om krisen skulle slå till. Det in­ser nu­me­ra även lands­bygds­min­i­ster Sven-Erik Bucht (S), som i den livs­me­dels­stra­te­gi som hela riks­dagen är enig om satt upp målet att öka den svenska pro­duk­tionen av livs­me­del. Men åt­gärder för att göra det möj­ligt för jord­bru­ka­rna att öka pro­duk­tionen har inte fö­re­slagits.

Det kun­de han gjort i går på den bio­lo­giska mång­faldens dag. För svenskt jord­bruk pro­du­cerar ock­så bio­lo­gisk mång­fald.

Yng­ve Sunesson

Yngve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.