Svar till Lennart Johansson 25 maj och Georg Gullstrand 26 maj:

Svenska värderingar

Många människor har för att rädda sina liv undan krig och förföljelse tvingats fly från sina hemland. Människor som bär med sig fasansfulla upplevelser söker efter en trygg plats där man kan bo utan att dagligen riskera livet. Jag tror att vi svenskar med vår 200-åriga fred har svårt att förstå hur det är att leva i ett krigsdrabbat land.
Sverige har ett gott rykte i världen som ett stabilt och fredligt land där mänskliga rättigheter högaktas. Bland de viktigaste svenska grundvärderingarna finns omsorgen om de svaga, de sjuka och de drabbade.
Att alla människor har samma värde, oavsett kön, etnicitet eller religionstillhörighet är något vi fått lära oss sedan barnsben. Detta är värderingar vi måste slå vakt om, ta vårt ansvar och hjälpa de människor som behöver oss oavsett vilken kultur vi kommer ifrån. Att bemöta varandra med respekt och vänlighet är en självklarhet om vi ska kunna föra en vettig dialog som för framåt. Låt oss, med förståelse och välvilja möta våra ungdomar, svenskfödda och ickesvenskfödda, med eller utan slöja, och försöka förmedla en positiv framtidstro i vårt land som vi bygger och formar tillsammans.

Bengt Almfjord, Osby

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Ska du på festival i sommar?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar