Näringslivets förtroende i Osby

Så har då Osbys kommunalråd fått möjlighet att kommentera näringslivets förtroenderanking.
De använder sig av den vanliga tekniken att undvika relevanta frågeställningar eller framhäva enskilda händelser som förklaringsmodell. Men den som sysslat med organisationsutveckling upptäcker snabbt att förklaringen till att det sjunkande förtroendet för Osby kommun inte kan hänföras till enskilda händelser utan utgör en långsiktig förändring av beslutsstrukturen. När det gäller ledningsfunktionerna är problemen strukturella.

Det finns en diskrepans mellan det demokratiska beslutsförfarandet och det aktoritära administrativa genomförandesystemet. Den demokratiska beslutsprocessen kräver transpararens och öppenhet. Det är det demokratiska mötet som skapar förutsättningarna för ett genuint förtroende för kommunen. Detta kräver naturligtvis en samverkan med de som har kunskaper och insyn i olika frågor. Alla inklusive kommunala tjänstemän måste få möjligheter att uttala sig i processen.

Det går inte att skapa förtroende om den administrativa eller genomförandeorganisationen ständigt glider på regelverken, skapar orättvisor mellan medborgare, företag och kommunen och hindrar medarbetare från kontakter med andra kommuninvånare.
Förtroende skapas genom respekt för olikheterna och att alla medborgare behandlas lika samt att efterlevnaden av regelverk finns i alla delar av organisationen.

Dagens fråga

Har du någon att fira jul med?

Loading ... Loading ...