Järnvägsstationen i Hässleholm. Foto: Hans Bryngelson

Kritik mot att Skåne missgynnas i regeringens trafikplan

skåne Regeringens fördelning av pengar till järnvägar och vägar missgynnar Skåne. Med sina drygt 1,3 miljoner invånare borde Skåne fått 72 miljarder istället för hälften i långtidsplanen för infrastruktursatsningar.

Det menar Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet, som som gjort en sammanställning av hur anslagen har fördelats mellan Stockholm och Skåne.
‑ Stockholms län har 2,2 miljoner invånare och får 107 miljarder i långtidsplanen. Om Skåne haft investeringar efter sin folkmängd och i proportion med Stockholms skulle det krävts dubbla beloppet mot de 31 miljarder som Skåne har tilldelats, säger Hans Sternlycke i Svenska Järnvägsfrämjandet.
Av långtidsplanens anslag från 2004 och framåt har Skåne tappat 15 miljarder kronor men Stockholm inte har förlorat något.

Regeringen tog häromdagen beslut om den nationella infrastrukturplanen för 2018-2029. Drygt 700 miljarder kronor satsas på järnvägar och vägar med betoning på järnvägar.
‑ Planen har den vanliga inriktningen att splittras på många småsträckor och investeringarna ligger sent i långtidsplanen. Det blir dyrare och man får inte fullt ut njuta av satsningarna. Näringslivets transportråd är mycket kritisk till bristande tempo och att investeringar inte fullföljs för hela sträckor. Det kallas för en valbudget, som ska ge lite till alla, fortsätter Hans Sternlycke.

Inga stora projekt är aktuella före 2024, då flera projekt startar. Den nya stambanan Lund-Hässleholm ska få snabbtåg. Om det blir höghastighetståg är inte bestämt ännu.
2024 är det även start för den nya Sydostlänken Olofström-Karlsham.
Ett paket med andra satsningar som fyrspår till Uppsala, dubbelspår Hallsberg-Degerön, utbyggnad av Ostkustbanan norr om Gävle, rengerbangård i Sävenäs och farledsfördjupning i Göteborg finns också med i planen.
Enligt Svenska Järnvägsfrämjandet kan investeringarna förefalla stora, men ökningen av underhållet med 47 procent till 125 miljarder räcker inte för att betala av underhållsskulden.
Enligt Trafikverket behövs 16 miljarder om året för det och inte de tio som nu blir fallet.
För att inte skulden ska växa behövs 13 miljarder om året.
‑ Regionbanorna kommer allstå att fortsätta vara illa ute. Ökningen av anslaget till investeringar till 148 miljarder äts till stor del upp av stora projekt, som bör skjutas upp helt, som det nya signalsystemet ERTMS, säger Hans Sternlycke.

Svenska Järnvägsfrämjandet menar att med en mer realistisk kalkyleringsmodell än Trafikverkets finner man att trafikunderlaget för dem är det dubbla, och att det inte behövs anslag för att finansiera bygget om det görs snabbt på fem år istället för 20 genom att bygga med industriell teknik i stället för konventionell.
‑ Att spara genom att bygga för lägre fart än äkta höghastighet blir inte så mycket billigare och det slår hårt mot trafikintäkterna. Det överbelastade stambanorna får heller inte den avlstning som skulle behövas, menar Hans Sternlycke.

Dagens fråga

Har du höststädat trädgården?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×