Struntar Centern i reglerna?
n Replik på debattartikel av C i NSk den 7 juni 2018 av Birte Sandberg och Lars Hansson.
Birte Sandberg och Lars Hansson från Centerpartiet skriver att de stödjer dubbeldäckade tåg på sträckan Helsingborg och Köpenhamn men är kritiska till att det tar längre tid än beräknat att upphandla tågsystemet (opinion 7/6).
Det är glädjande att Sandberg och Hansson stödjer vår satsning på ett nytt tågsystem som ska trafikera sträckan mellan Helsingborg och Köpenhamn. Det kommer att minska trängseln ombord, öka bekvämligheten för resenärerna och därmed få fler att välja det klimatsmarta tåget framför bilen. Jag delar också besvikelsen över att de nya tågen inte kommer att börja rulla så tidigt som vi hade hoppats, men det är djupt oärligt att försöka skylla förseningen på oss i det rödgröna styret, när den i själva verket beror på tekniska begränsningar och upphandlingsregler som varken vi eller oppositionen kan påverka.
Den ursprungliga förhoppningen var mycket riktigt att få det nya tågsystemet på plats redan 2020, genom att göra ett avrop på en pågående leverans av fordon till Mälardalstrafiken. En elegant lösning som hade sparat både tid och pengar, om den bara hade varit genomförbar. När alternativet utreddes vidare visade det sig nämligen att det inte var tekniskt möjligt att anpassa de aktuella fordonen till våra krav för den avsedda sträckan. Det skulle till exempel inte gå att köra dem över Öresundsbron och därför fick det alternativet avskrivas. Vi blir alltså tvungna att göra en helt ny upphandling och då måste vi förhålla oss till det detaljerade regelverk som styr hur sådana ska gå till. Detta gör tyvärr upphandlingsprocessen tidskrävande och därför kommer det att dröja ytterligare några år innan vi får de nya tågen på plats. Det är tråkigt, men vi har för avsikt att följa lagen och då får vi acceptera förutsättningarna.
Allt det här vet naturligtvis Sandberg och Hansson och därför blir deras kritik närmast obegriplig. Vad tycker Centerpartiet egentligen att vi borde ha gjort annorlunda? Det verkar bara finnas två alternativ:
q De tycker att vi borde ha köpt in tåg som inte går att köra på den avsedda sträckan.
q De vill att vi ska bryta mot lagen och strunta i upphandlingsreglerna.
Jag ser med spänning fram emot besked om vilket av alternativen som stämmer.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du haft många smeknamn?

Loading ... Loading ...