Miljöpartiet i Skåne vill se miljardsatsning på nya spår

Vi måste rädda klimatet, för barnens skull! I Hässleholm ska det vara enkelt att leva miljövänligt.
Miljöpartiet i Skåne vill se en miljardsatsning på nya spår. Vi lanserar Spårsatsning Skåne; utöver dubbelspår Hässleholm – Lund handlar det om dubbelspår på Skånebanan, byggandet av Simrishamnsbanan, spårväg i Malmö och Helsingborg, spårbunden trafik på sträckorna Malmö – Falsterbo och Helsingborg – Höganäs och dubbelspår på Ystadbanan och Trelleborgsbanan.
Bara så kan vi lösa dagens och morgondagens problem i den skånska infrastrukturen, minska förseningarna och skapa framtidens klimatsmarta resande.

I Hässleholm, vår fina flerkärniga kommun med vacker landsbygd, vill Miljöpartiet göra det möjligt att resa smidigt och hållbart.
Vi vill satsa minst tio miljoner om året på bättre cykelvägar. Ökad cykling är ett av de effektivaste sätten att minska miljö- och klimat­ påverkan, förbättra folkhälsan och minska kostnader, såväl för den enskilde som för samhället. Vi vill därför göra Hässleholm till en cykelkommun, med väl utbyggda cykelvägar mellan orterna i kom­munen, inom samhällena och med säkra och tillräckliga cykelparkeringar.
Det är hög tid att bygga cykelvägen mellan Emmaljunga och Vittsjö.

Vi vill med­verka till att utveckla samarbetet med Skånetrafiken för en kraftig utbyggnad av kollektivtrafiken.
Vi vill ha lokaltrafiklinjer mellan Hässleholm och Stoby, Vankiva och Finja.
På landsbygden ska närtrafiken utvecklas, till exempel i form av anropsstyrda minibussar.
Kommunen har utrett möjligheten att erbjuda skolskjuts för gymnasieelever och att ta andra resenärer på landsbygden vid dessa transporter. Men ingenting har hänt.

Vi vill att utredningen ska redovisas och eventuellt genomförs. Kommunen bör också utreda vilka busslinjer som är lämpliga att köpa från Skånetrafiken.
Vi vill införa en bilpool där miljöbilar kan samutnyttjas av kommunen och privatpersoner. Kommunens resor har en stor effektiviseringspotential. I dagsläget är uppföljningen av hållbarheten på kommunens resor obefintlig, och endast 29 procent av drivmedlen i kommunens fordonsflotta är fossilfria. Bilpoolen ska utvecklas i samarbete mellan kommunen, bostadsbolag, organi­sationer, kollektivtrafik och bilpoolsoperatörer.

Idag, tisdag den 12 juni, är Miljöpartiet på Hässleholms centralstation och bjuder på fika.
Vi vill prata om vilka åtgärder skulle hjälpa dig att resa hållbart och om hur vi kan göra för att få det till. För dig idag och för våra barn imorgon.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du haft många smeknamn?

Loading ... Loading ...