Skogsägare vill ha diskussion

osby
– Det måste finnas lagar och regler, men besluten ska skogsägaren ta själv, säger Gusten Mårtensson, (C), med anledning av det möte om skogsbruket som hölls i Älmhult i måndagskväll.

Skogspolitiken engarerar, vilket märktes när mellan 40 och 45 personer slöt upp på mötet i Ramnäs Simonsgård.
– Det är spännande att se att intresset är så stort, säger han, många verkar svältfödda på att diskutera skog.
– Det här mötet är en del i skogsupproret, berättar Gusten Mårtensson, som vi turnerat runt med i skogslänen.
Han säger att centern är fokuserad på vad vi ser för framtid inonom skogsbruket.
– Under den här mandatperioden har det naggats på skogsägarnas rättighet att ta beslut om den skog de äger, säger Gusten Mårtensson, tvångsinlösen på skyddsvärda marker har ofta gjorts på mycket lösa grunder.
Han menar att visst ska man sätta av skog till naturvårdsområden och naturskyddsområden men då ska ägaren bli skäligen ersatt.
– Och om staten inte har några pengar att betala med får man avstå.
Skogsbruket är ryggraden i svensk ekonomi och viktig för klimatnyttan, biologisk mångfald, sysselsättning och levande landsbygd. Men under senare år har privata fastighetsägare känt en oro över att inte få bruka sin skog på det sätt man vill och detta engagerar skogsägarna, menar Centerpartiet.
Med på mötet var också riksdagsledamoten Eskil Erlandsson, Tomas Rahm, miljöchef på Södra och Niklas Larsson (C).
Tomas Rahm lyfte fram att snittmedlemmen i Södra sätter av mer skog till naturvårdsområden än vad staten gör och att enskilda ägare hanterar sin frihet under ansvar.
– Det är också Centerpartiet linje att fortsätta arbeta i frihet under ansvar, säger Gusten Mårtensson.
Han var nöjd med bra respons från skogsägare och andra intresserade.
Susanne Gäre

Senaste nytt omOsby
×