Cristina Glad (L) är inte nöjd med svaren från Trafikverket. Arkivbild

Trafikverket har inga svar på tågkaoset

Hässleholm Hässleholm, Lund och Malmö är hårdast drabbade av kaoset i tågtrafiken. De skånska ropen på kraftfulla åtgärder tycks klinga ohörda hos Trafikverket.

På måndagen mötte kollektivtrafiknämnden i Region Skåne ledningen för Trafikverket Syd, Lennart Andersson och Kennet Fridolin, för att få svar på frågan om det finns någon plan för att reda ut problemen med den spårbundna infrastrukturen i länet.
Cristina Glad (L) andre vice ordförande i kollektivtrafiknämnden var inte imponerad av svaren, efter mötet.
– Vi har länge krävt en kriskommission som ska ta fram en plan för hur tågtrafiken ska fungera i Skåne. Men Trafikverket pratade bara om sin region, som förutom Skåne även omfattar Småland och Blekinge. Det gör den skånska situationen otydlig. De lovar åtgärder på södra stambanan som ska vara klara 2019. Något annat kan de inte lova, kommenterar Cristina Glad.

Särskilt mycket klockare blev alltså inte de skånska politikerna, men Trafikverket Syd var i alla fall ärliga, menar Cristina Glad.
– De konstaterar att situationen är allvarlig. Det är inte aktuellt med en kriskommission, eftersom Trafikverket redan har en intern kriskommission, fortsätter Cristina Glad.
Nämnden konstaterar att Trafikverket inte har något svar på hur de ska komma tillrätta med problemen som är akuta.
– De här problemen är inte nya, de har vi haft i flera år. Svagheten är att de inte presenterar någonting och då reses frågan vad vi då kan göra åt det. Indirekt säger Trafikverket att de inte kan göra något, konstaterar Cristina Glad.

Skånetrafiken får stå för alla kostnader för förseningsersättning till alla resenärer som kräver pengar tillbaka.
Den 1 juli träder en ny lag i kraft, som innebär att trafikbolagen kan kräva ersättning av Trafikverket.
– Men det löser ju inte själva problemet med en dåligt fungerande infrastruktur, säger Cristina Glad.

Tågförseningarna i Skåne var många i maj. Nedrivna kontaktledningar, spring i spåren, växelfel, spårfel och andra saker har försenat tåg och flera har ställts in. En dag drabbades över 100 000 resenärer när nästan all tågtrafik stod still.
– Trafikverket saknar kompetens för att sköta underhåll och reparationer, vilket är ett problem, säger Cristina Glad.
Det råder tvärpolitisk enighet bland skånska politiker om att staten måste agera starkare för Skånes infrastruktur.
I den nyligen beslutade långtidsplanen för vägar och järnvägar har regeringen avsatt 700 miljarder.
Stockholmsområdet som står för en femtedel av landets invånare tilldelas hälften av pengar, medan resten av landet får resten.
Skåne bör, enligt, alla skånska politiker få en större del av kakan för att klara utbyggnad och underhåll. I Skåne bor snart 1,5 miljon invånare och är landets största transitlän.

Dagens fråga

Har du höststädat trädgården?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×