Varför blir män mindre fertila?

Har västerländska mäns fertilitet minskat med hälften? Det överraskande påståendet kommer efter en konferens i Stockholm, där världsledande experter på manlig fortplantning träffades. Det konstaterades att män fram till sjuttiotalet var dubbelt så fertila som de är nu.
Minskningen har inte drabbat män i andra världsdelar, som Afrika och Sydamerika. Man kan undra hur de mätt fertiliteten hos afrikanska och sydamerikanska män på ett sätt som statistiskt kan säkerställa att skillnaden är mindre. På landsbygden i vissa länder i dessa världsdelar har man inte ens tillgång till grundläggande hälso- och tandvård, så hur många har man kunnat testa?
Oavsett är det intressant och oroande. Vad orsakar en så radikal förändring som en halvering av antalet spermier?
Shanna Swan vid School of Medicine vid Mount Sinai-sjukhuset i New York menar att kemikalier i närmiljön bör ligga bakom, eftersom skillnaden bara märks hos västerländska män. Svenske Stefan Arver vid Karolinska universitetssjukhuset säger till Dagens Nyheter att man bör se det som ett generellt problem för mäns hälsa och inte som geografiskt specifikt.
Att män är hälften så fertila, samtidigt som vi lever längre än någonsin, är mycket intressant. De kemikalier som enligt Swan bör orsaka problemet förefaller inte korta vår livslängd eller fördubbla förekomsten av andra sjukdomar. En medicinsk gåta som förtjänar att lösas. Martina Jarminder

×