Förskolor växer med moduler

Hästveda/Ballingslöv. Efterfrågan av förskoleplatser i Hästveda och Ballingslöv ökar och därför behöver förskolorna temporära moduler för att på plats med nya barngrupper.

Därför vill tekniska nämndens arbetsutskott att det anslås 1,5 miljoner kronor för att lösa problemen fram till år 2021, då mer långsiktiga lokaler ska vara lösta för de båda förskolorna.

När det gäller Hästveda har delar av vårdcentralen anpassats till förskola. Här kan 20 barn tas emot. Därutöver finns Hästhovens förskola och en tillfällig lösning i skolan. Enligt barn-och utbildningsförvaltningen kommer behoven av ytterligare platser att öka.

Enligt förvaltningen är situationen i Ballingslöv lika illa. Nuvarande förskola Lövkojan kan ta emot maximalt 29 barn, men 40 barn är inskrivna i förskoleverksamheten. Lokalen är dessutom i dåligt skick. En utredning för en långsiktig lösning i Ballingslöv krävs, enligt förvaltningen.

Dagens fråga

Tror du att Palmemordet kommer att lösas?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×