Det finns barn i Skåne som riskerar sämre hälsa för att de bor i socialt och ekonomiskt utsatta områden. Nu ska Region Skåne satsa på dem i ett projekt med hembesök. Foto: TT

Hembesök hos barn i utsatta områden

Skåne Barn och familjer i ekonomiskt och socialt utsatta områden i Skåne ska få hembesök av barnhälsovården.

Regeringen avsatte pengar i vintras för att öka tillgängligheten i barnahälsovården.
Hälsan och tillgången till vård är inte jämlikt fördelad, vilket bottnar i socioekonomiska orsaker.
Region Skåne har fått 17,4 miljoner till projektet, som ska pågå från 1 oktober i år och hela nästa år.
Nu har ett förslag till hur pengarna ska användas tagit fram. Det ska upp till beslut i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård nästa vecka.
‑Det är en viktig satsning. Det gäller inte bara barn i områden med många nyanlända. I Skåne finns kommuner med problem, som bottnar i olika sociala och ekonomiska strukturer, där tillgängligheten för många infödda barn inte är tillräckligt, säger regionrådet Anders Åkesson (MP, som är ordförande i beredning.

Syftet med satsningen är att bidra till en jämlik hälsoutveckling i hela befolkningen.
Pengarna ska användas till ett utökat hembesöksprogram, eller någon annan form av uppsökande verksamhet i de socialt och ekonomiskt utsatta områdena för grupper som har sämre hälsa, tandhälsa och lägre vaccinationstäckning.

Projektet, som kallas för ”Skånemodellen” ska nå så många familjer som möjligt och utvärderas av universiteten.
– Förhoppningen är att utvärderingen ska resultera i förslag till förändringar i nya förfrågningsunderlag till barn- och mödravårdscentraler, kommenterar Anders Åkesson.
Om hembesöksprojektet inleds den 1 oktober kan man följa familjer vars bran föds under perioden 1 oktober 2018 till 31 december 2019. Barn som föds senare kommer inte att ingå i projektet.
– För att ro i land detta måste flera aktörer medverka. Kravet för medverkan i projektet är att det finns ett samverkansavtal mellan barn- och mödravårdscentralerna, kommuner och tandvården. Ett sådant förslag till avtal ska tas fram, säger Anders Åkesson.

Barnavårdscentraler som finns i socioekonomiskt utsatta områden kommer att prioriteras när ansökningarna bedöms. Minimikravet för att delta i hembesöksprogrammet är att det finns minst 50 nollåringar på barnavårdscentralen.

Det föds cirka 16 000 barn i Skåne årligen, vilket innebär att cirka 20 000 kommer att födas under projektperioden. tanken är att 2 000 barn ska ingå i programmet.
Enligt modellen ska varje barn få sex hembesök, vilket kostar 12 000 kronor. Den totala kostnaden beräknas bli 20 miljoner.
Om inte staten förlänger satsningen efter 2019 måste projektet avslutas i Skåne.

Dagens fråga

Ska du gå på någon julkonsert i år?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar