Minskat omsorgsunderskott

Hässleholm

Den senaste månadsuppföljningen i april visar ett prognostiserat överskott på 2,5 miljon kronor. Det är en försämring med 600 000 kronor jämfört med mars månad.
Det finns en rad osäkerhetsfaktorer som kan påverka den framtida prognosen. Dels handlar det om det pågående kostprojektet med kyld mat som distribueras veckovis och dels osäkerhet om öppnande och bemanning av LSS-boende.
Även kostnaderna för hemtjänst är svår att överblicka. Här uppstår ofta en konflikt mellan att de som har hemtjänst ska möta så få personer som möjligt samtidigt som att verksamheten ska vara så effektiv som möjligt.
Köpta platser inom äldreomsorgen har också varit högre än budgeterat.

Dagens fråga

Ska du gå på någon julkonsert i år?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar