Tankade privat med tjänstekort

Vittsjö/Emmaljunga Tre obekanta fakturor dök upp hos Hemvården i Vittsjö. Fakturorna gällde köp av bensin på en mack i Emmaljunga - men tjänstebilarna som tillhör hemtjänstenheten går på diesel.

Till enheten hör flera dieseldrivna tjänstebilar med vars ett tankkort.
I det aktuella fallet innebär tankkortsanvändandet att alla de obehöriga köpen kopplats till fakturabetalning.

En ansvarig inom organisationen upptäckte de tre fakturorna, som gällde köp på bensinstationen Qstar.
Eftersom köpen alltså gällde bensin förstod personen att någon använt arbetsgivarens kort för att tanka privat. De tre köpen var utspridda under två veckors tid, på såväl vardag som helg. Alla köp gjordes under dagtid.
Summorna det tankats för är 739,80 kronor, 377,54 kronor och 159,58 kronor. Det innebär att någon fyllt på med bensin för en totalsumma om drygt 1276 kronor.

Hemvården i Vittsjö vilar under Hässleholms kommun, och det är därför alltså kommunen som står som målsägande för de misstänkta brotten.
Polisen rubricerar i anmälan alla de tre misstänkta brotten som ”Behörighetsmissbruk”. Det första köpet gjordes den 1 maj, det sista den 13 maj.
Exakt när fakturorna anlände till hemtjänsten är oklart, men anmälan nådde polisen under förmiddagen den 29 maj.
Vid anmälningstillfället fanns det inga misstankar om vem som har använt kortet under bensintankningarna.
Polisen har i dagsläget heller inte funnit någon misstänkt och har därför lagt ner förundersökningen.

Dagens fråga

Ska du gå i ett luciatåg?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar