”Wifi måste prioriteras i budgeten”

Hässleholm Det är bråttom att utbyggnaden av wifi inom omsorgsförvaltningen sätts igång. Den bedömningen gör omsorgsnämnden.
Skulle exempelvis det nuvarande larmsystemet behöva bytas ut kommer ett nytt inte att fungera med den gamla tekniken.

Omsorgsnämnden i Hässleholm har nu fattat beslutet att överlämna en tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen om bristfälligt wifi inom omsorgsverksamheten. Frågan måste prioriteras anser man-.
Utbyggnaden av ett trådlöst nätverk är nödvändigt både för att verksamheten ska kunna bli mer effektiv och för att den ska kunna utvecklas och byggas ut.

Ett orosmoment är kommunens föråldrade trygghetslarm. Skulle kommunen hamna i ett läge där man måste byta ut larmsystemet på grund av att det inte fungerar kan det bli kris. Nya larmsystem fungerar helt enkelt inte med den teknik som idag finns på boendena.
Problemet är inte nytt men har lagts åt sidan i flera år på grund av ekonomiska skäl. Pengarna har helt enkelt inte räckt till, förklarar omsorgschefen Annika Andersson.
– Nya larm kräver wifi, förklarar hon och det saknas på flertalet äldreboende och gruppboenden i kommunen.

Hon konstaterar också att det är skarpt läge nu.
– Vi kan ju inte gå tillbaka till röksignaler.
En föråldrad teknik kan även innebära att arbetet blir mer personalkrävande och att möjligheten till bra dokumentation försämras.
I skrivelsen nämns även utveckling av så kallad e-tillsyn där man kan ha koll på de boende via kamera. Detta är ett sätt som bedöms både spara tid genom att personal kan syssla med annan kvalificerad omsorg och som gör att den boende inte behöver störas i onödan.
Den långsamma utbyggnaden av wifi i kommunen oroar omsorgsnämnden. Man vill därför påtala att detta måstet prioriteras inför nästa års budgetarbete.

Dagens fråga

Ska du gå på någon julkonsert i år?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar