Brist på arbetskraft hindrar tillväxt

ÖSTRA GÖINGE Småföretagarna andas optimism inför 2019. Brist på lämplig arbetskraft är dock ett hinder för tillväxt.
– Vi har sökt folk och hade velat anställa någon till, säger Jan-Erik Järletoft på AB Järletoft Bygger i Broby.

Järletoft var på plats i Kristianstad när Småföretagsbarometern presenterades hos Sparbanken Skåne i Kristianstad.

– Man trodde det skulle bli en avmattning i höst, men det blir bra över 2019 också, säger Järletoft och konstaterar att företaget fortfarande har många förfrågningar och en god orderingång.
En utmaning för småföretagen är att hitta lämplig personal.
– Vi hittar inte rätt kompetens, det är svårt att hitta personal. Någon till hade vi nog anställt annars, vi har sökt folk. Men det är många som startar eget och säljer sina timmar när det är så här. Så vi hyr in tjänster istället, säger Järletoft.
Magnus N:son Engelbäck, Företagarnas regionchef, påpekar att undersökningen visar att det inte alltid handlar om brist på kompetens, utan att det är en attitydfråga.
– Och då trodde vi först att det var en ungdomsfråga, men det stämmer inte, det gäller alla åldrar, säger han.

N:son Engelbäck säger också att det även hänger på företagarnas attityd och inte bara attityden hos den arbetssökande. Småföretagare måste vara helt säkra på att en person de anställer dels har rätt kompetens, dels passar in i den lilla gruppen på företaget. Rädslan för att anställa ”fel” person kan göra att kraven blir orimliga på potentiella medarbetare.
Småföretagarkonjunkturen i Skåne är positiv, men förväntningarna från företagarna i nordost är ganska försiktiga. Det kan bero på att det är några månader sedan enkäten besvarades och att det då fanns en liten oro för en avmattning i höst. Men det kan också bero på en allmän försiktighet i vårt hörn av Skåne.
– Man tar inte ut något i förskott, utan tuffar på inom sitt gebit, säger Mikael Forsberg, bankchef på Sparbanken Skåne Nordost.
Eller som Jan-Erik Järletoft uttrycker det med ett leende:
– I Göinge är det aldrig riktigt bra.

Dagens fråga

Visste du att att julgranar är ätbara?

  • NEJ (59%, 168 Röster)
  • JA (41%, 117 Röster)

Antal röster: 285

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar