Foto: TT

Skadeståndsansvar vid dåligt dricksvatten

Sverige Enligt ett beslut från Högsta Domstolen att leverantörer av kommunalt dricksvatten har skadeståndsansvar vid dåligt dricksvatten.

Efter att 170 personer  i Ronneby kommun, Blekinge, stämt det kommunala vattenverket på grund av dåligt dricksvatten under flera år har nu HD fastslagit att leverantörer av kommunalt dricksvatten omfattas av produktansvarslagen. Då HD anser att dricksvatten är en produkt skriver SVT nyheter.

Ärendet där höga halter av den giftiga kemikalien PFAS förorenat dricksvattnet och  vattenverk som levererar dricksvatten till de drabbade området i Ronneby kommun menar på att det rör sig om ett miljöärende – något som gör det svårt att bevis att de bär ansvaret uppger Sveriges radio.

Efter HD:s beslut ska det nu bli enklare för de drabbade att bevisa vem som står som ansvarig för felet.