Sara Hallén har avlidit efter en längre sjukdomstid. Hon blev 37 år gammal. PRIVAT BILD

Tron bar henne genom livet

Sara Hallén, Motala, har avlidit efter fyra års sjukdom. Hon blev 37 år gammal. Närmast anhöriga är dottern Saga, tidigare maken Olle Hallén samt föräldrarna Ingrid och Assar Björkvald.

Sara var minst av syskonen men älskad utav alla i familjen. Mamma Ingrid hade många barnpigor. Storasyster Helen fick som nykonfirmerad hålla Sara vid dopet. Hon blev döpt i faderns, sonens och den helige andes namn. Dopets nåd räcker hela livet.
I hemmet lästes Guds ord varje dag. Oftast Tidig sådd eller något kort ord av Luther på morgonen och Rosenius dagbetraktelse på kvällen.
På söndagar gick Sara i söndagsskola, där dagens text kortfattat genomgicks samt en minnesvers. Trosbekännelsen lästes var söndag och bönen Fader vår. På söndagseftermiddagar var Sara ofta med på predikan. Hon kom då ihåg att hon hört om samma ämne i söndagsskolan som i predikan.

Vid sex års ålder började hon i förskola, alltid ambitiös och flitig i skolan.
I gymnasiet gick Sara musiklinje. Efter studenten åkte hon till Stockholm och gick bibelskola. Hon försörjde sig samtidigt genom au pairtjänst i olika familjer. Sara stannade fem år i Stockholm.
Hon gifte sig med Olle Hallén 2005 och gick sedan på social omvårdnadslinje i Kristianstad och utbildade sig till socionom.
2010 föddes lilla Saga, som spred glädje i hemmet. Sara arbetade som biståndshandläggare i Växjö där hon och Olle köpte en villa utanför staden.
2013 blev det flytt till huset i Bråstorp i Motala. Sara fick tjänst som biståndshandläggare där men tyvärr tillstötte sjukdom i slutet av året, som visade sig vara lungcancer trots att Sara aldrig rökt.

Guds vägar är underliga, även stroke med halvsidesförlamning fick Sara genomlida. När vi besökte henne på sjukhuset i Linköping då hon var där för behandling med cellgift bad hon oss sjunga sången Kristus lever, underbara ord, som upplivar tungt och sorgset mod. Sången gav henne hopp i den svåra situationen.
Sara hade många vänner och många har bett för henne. Hon fick under sjukdomstiden mer tid att läsa Bibeln, skrev hon i ett mejl. Genom ordet blev hon befäst i tron på Jesus.

Saknaden är stor efter vår älskade dotter, men hoppet att hon nu fått flytta till Guds paradis för evigt genom nåden i Jesus Kristus tröstar i sorgen.

×