Douglas Roth (M) tvingas kalla till extra möte. Arkivbild

Viktigt att anta planen

Kommunfullmäktige tvingas hålla ett extra sammanträde dagen efer midsommarhelgen enbart därför att den styrande lilla minoriteten (15 av fullmäktiges 61 ledamöter) vägrat föra den under flera år behandlade fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Hässleholms stad vidare till kommunfullmäktige. Byggnadsnämnden behandlade planen redan i april och kommunstyrelsen den 23 maj, så ärendet borde normalt ha behandlats på fullmäktige i måndags. Men kommunfullmäktiges ordförande Douglas Roth (M) tog inte upp ärendet på föredragningslistan. Därför begärde den tidigare styrande konstellationen ett extra fullmäktige, vilket det bara krävs en tredjedel av fullmäktiges ledamöter för att tvinga fram.
Planen har diskuterats sedan 2011 med samråd, remissförfarande och utställningar. I en långsiktig plan är så stor enighet som möjligt att föredra. Men några försök att överbrygga de politiska motsättningarna har inte gjorts. Oförsonligheten mellan blocken är stor.
I byggnadsnämnden vägrade nämndsmajoriteten, helt obegripligt, att ta upp förslaget från M och KD punkt för punkt utan i klump, trots att förslagen var helt olika till sin karaktär. Säga nej till att försämra kraven på närhet mellan bostäder och park eller rekreationsområde borde gå att göra utan att samtidigt avvisa M/KD-förslaget att skydda äldre arkitektur. Behålla kraven på tillräckligt stora skolgårdar är viktigt, men att samtidigt behöva säga nej till privata äldreboenden (om det nu har i FÖP-en att göra) är ologiskt. I fullmäktige bör beslutsordningen bli den rimliga – ta upp varje ändringsförslag för sig.
SD avstod i byggnadsnämnden från att ta ställning till FÖP-en. De hittade väl inga möjligheter att med planen motverka invandring. Om de röstar i fullmäktige om två veckor kan de avgöra frågorna.
Oavsett utslaget i detaljerna är det viktigt för den fortsatta utvecklingen av Hässleholm att översiktsplanen äntligen antas, så alla, både medborgare, företag och andra, vet förutsättningarna.

Dagens fråga

Ska du gå på någon julkonsert i år?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar